Group members

Group picture taken in Sept 2019.

Ferran Planas

Ph.D. student

ferran.padros@su.se

Xiang Sheng

Postdoc

xiang.sheng@su.se

Oriana Brea

Postdoc

oriana.brea@su.se

Man Li

Postdoc

man.li@su.se

Akinobu Matsuzawa

Postdoc

akinobu.matsuzawa@su.se

Maria Biosca

Postdoc

maria.biosca@su.se