1. You are here:
 2. Stockholms Universitet
 3. Institutionen för Organisk Kemi
 • Prof. Belén Martín-Mature elected member of The Royal Swedish Academy of Sciences (KVA)


 • Prof. Belén Martín-Matute
 • Professor Belén Martín-Mature was elected as a full member of The Royal Swedish Academy of Sciences (KVA) in the class of Chemistry. To be elected in KVA is considered as one of the greatest recognition of scientific excellence in Sweden. We congratulate to Belén to this achievement. Currently four professors at the Department are members of the Chemistry class at KVA.
 • A day with Nobel Laureates Prof. Benjamin List and Prof. David MacMillan

 • Our students spent the morning of the 7th of December with the Nobel Laureates 2021 presenting their research!
 • Photos: Sören Andersson • King Carl XVI Gustafs professorship in environmental science


 • Prof. Liane Rossi

  Prof. Belén Martín-Matute
 • Prof. Liane Rossi (Universidade de São Paulo) has been awarded by the King Carl XVI Gustafs professorship in environmental science (Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap) for 2023/24. Prof. Rossi will be hosted by Prof. Belén Martín-Matute at the Department of Organic Chemistry. Thanks to Belén for being coordinator and contact person for this prestigious project.
 • Prof. Rossi's research is focused on sustainable catalysis, green chemistry, nanomaterials for catalysis, biomass recovery and CO2 conversion into added value products. Her participation in the internationalization of science in Brazil is evident from her work, fundraising, visits to centers of excellence and dissemination. She is the director of the Carbon Capture and Utilization Program at the Research Center for Greenhouse Gas Innovation. In addition to her projection in research and active participation in the training of human resources, her academic and institutional engagement should also be highlighted, as well as her continuous effort to strengthen research on sustainable catalysis in Brazil. She is a permanent member of the Brazilian Academy of Science.
 • The press release from the Swedish royal court


 • Seminar with the 2020 and 2021 Nobel Laureates in Chemistry

 • EVENT
 • Date: Wednesday 7 December 2022
 • Time: 13.00 - 16.05
 • Location: Swedish Museum of Natural History, Frescativägen 40
 • Organizers: Prof. B. Martín-Matute and Prof. P. Stenmark
 • The Royal Swedish Academy of Sciences and Stockholm University are honored to organize a seminar with the 2020 and 2021 Nobel Laureates in Chemistry. From SU the event is hosted by Prof. Pål Stenmark and Prof. Belén Martín-Matute.Presentations by Prof. Jennifer A Doudna, Prof. Emmanuelle Charpentier, Prof. Benjamin List and Prof. David MacMillan. • Professor Berit Olofsson receives the Arrheniusplakett (plaque) from the Swedish Chemical Society.


 • Berit Olofsson

 • This prize is a recognition for Berit's excellent scientific work and her internationell assignments. The Department is very proud that Berit received this prize. Congratulations Berit! The award ceremony is on 6th December at 18.30 in the Magnélisalen. • Matteo Costantini receives Högeskoleförening's Award for outstanding thesis

 • Pedagogisk ambassadör utvecklar digitalt studiematerial


 • Nicklas Selander
 • Nu kan den som vill ansöka om att bli pedagogisk ambassadör 2023. En av årets ambassadörer är Nicklas Selander, Institutionen för organisk kemi. Han utvecklar digitalt studiematerial som skapar mer utrymme för problembaserat lärande under föreläsningarna och hjälper studenterna att förstå det som är riktigt svårt inom organisk kemi.


 • Prof. Belén Martín-Matute

 • Prof. Belén Martín-Matute was elected as a member of the advisory board of the Chemistry European Journal (Chem. Eur. J.), published by Wiley-VCH. Chem. Eur.J. is a prominent journal in chemistry in Europe with several contributions from our Department. Membership in the advisory board is a recognition of Belén's excellent scientific work. The Department proudly congratulate to Belén to this new assignment.
 • Study provides a new way to build molecules


 • PhD student Erika Linde, main author of the article.

 • Chemists from Stockholm University present a new study in the high impact publication Chem, "Diarylation of N- and O-nucleophiles through a metal-free cascade reaction". The method presents an energy efficient, metal-free, robust and sustainable way to produce diaryl- and triarylamines as well as diaryl ethers.
 • Professor Belén Martín-Matute Associate Editor in Organic Letters


 • Prof. Belén Martín-Matute

 • Professor Belén Martín-Matute was invited as Associate Editor in Organic Letters (OL). OL is a top journal in organic chemistry (IF= 6), published by the American Chemical Society (ACS). The choice of Belen by the ACS/OL is a recognition of her great scientific achievements. The Department of Organic Chemistry is proud that one of its faculty members is invited to this prestigious position.


 • World's Top 2% Scientists

  The majority of the PIs at the department are included along with many other eminent fellow scientists in the list of World's Top 2% Scientists! The ranking is based on c-score, a composite indicator for career-long impact. Per Siegbahn, Jan-Erling Bäckvall, Björn Åkermark, Fahmi Himo, Kalman Szabo, Margareta Blomberg, Pher Andersson, Hans Adolfsson, Berit Olofsson and Göran Widmalm are all listed.
  https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918&fbclid=IwAR25_FFus--1toDVW-cJ_5wRrE9-XT2VCVPU6iWTzmHaCPHNbbJlU8CjvHY

  The list can be downloaded from here:
  https://drive.google.com/file/d/1bUJrvurVVBbxSl9eFZRSHFif7tt30-5U/view?fbclid=IwAR0B6QQzrahBrFJltD6J7-Ln_zn2kuJ-Sz2YQPHn_5KVC3ANNMTlnW_ufus • Information kring undervisning under HT 2021
 • The L´réal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi


 • The L´réal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademis syfte är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Priset delas ut nästa gång den 8 mars 2021.
  Utlysningen är öppen 1 juni - 27 september och du som uppfyller kriterierna är välkommen att ansöka. • Prof. Belén Martín-Matute elected in the International Advisory Board of ACS Sustainable Chemistry & Engineering


 • Prof. Belén Martín-Matute

 • Prof. Belén Martín-Matute elected in the International Advisory Board of ACS Sustainable Chemistry & Engineering

 • Professor Berit Olofsson elected in the International Advisory Board of Angewandte


 • Berit Olofsson

 • Berit Olofsson (Stockholm University, Sweden) will join the Angewandte Chemie International Advisory Board in 2020.
  Link
 • Nicklas Selander utsedd till årets lärare på SU 2019


 • Nicklas Selander
 • Nicklas Selander, biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning baserat på studenternas återkoppling. Han har på tre år lyckats leda ett utvecklingsarbete av en av de svåraste kurserna vid institutionen där han skapat en tydlig progression med inspelade konceptföreläsningar, filmer om nyckelbegrepp i kursen, som stöd för studenternas förståelseutveckling. Han handleder också assistenter för undervisningen, och fungerar därmed som rollmodell för andra att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Nicklas Selander tar sig an utmaningar, såsom att ha studenter med funktionsnedsättningar i kursgruppen, med professionalitet och systematik – som när han bjöd in till ett möte med studievägledare och berörda studenter för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt – för alla studenter. Nicklas Selander uppskattas mycket för sina begripliga och handfasta förklaringar till svåra avsnitt och erbjuder studenterna stöd att förstå det centrala och svåra i en interaktiv miljö.

 • Professor Berit Olofsson mottagare av Lindbomska belöningen


 • Berit Olofsson
 • Lindbomska belöningen 2019, 10 000 kr

  Professor Berit Olofsson,

  Institutionen för organisk kemi,
  Stockholms universitet
  "för hennes forskning rörande utveckling av selektiva organiska reaktioner med användning av hypervalenta jodreagens."

 • The Mendoza group is highlighted in the cover of Angewandte Chemie

 • The recent research by M. Costantini and M. Montesinos in the Mendoza lab in collaboration with AstraZeneca Göteborg has demonstrated a unified approach towards the enantioselective synthesis of carbon stereocenters. Key to this discovery is a new stable and practical reagent that is equivalent to a "chiral C-H unit", which is ubiquitous in organic compounds. Mendoza and his team aim to reduce the gap between custom organic synthesis and conventional construction work, in which a small set of precursors, tools and machinery is routinely used to build distinct objects with different sizes and shapes.This new synthetic concept has been highlighted in the cover of the prestigious journal of the German Chemical Society: Angewandte Chemie. • Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris

  Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.

  Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor.

  Motivering:
  Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelsefulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntesmetoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat.

  Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 25 januari 2019.

  Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi. • Kalman Szabo and co-workers have been awarded a KAW grant.
 • Professor Berit Olofsson has been elected as ChemPubSoc Europe Fellow 2016/2017
 • Marcus Reitti är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

 • Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2018 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 46.000 kronor.
 • Årets stipendiat är Marcus Reitti, Organisk kemi. Reitti beräknas disputera i början av 2019. Hans forskningsprojekt inriktar sig på utveckling av effektiv syntesmetodik under metallfria betingelser, samt mekanismstudier av reaktioner med hypervalenta jodföreningar.
 • Sigrid Arrhenius-stipendiat

 • Kungligt stipendium till kemist

 • Maxim Galkin, forskare vid Institutionen för organisk kemi i Joseph Samecs forskargrupp, får ett kungligt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning kring bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk.
 • Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag. Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
 • Stiftelsens styrelse har beslutat dela ut 15 stipendier, varav ett går till Maxim Galkin vid Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet. Kung Carl XVI Gustaf delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet den 25 maj.

 • Framtidens förnyelsebara resurser


 • Belén Martín-Matute.
  Foto: Anneli Larsson.
 • Belén Martín-Matute, Institutionen för organkemi, får Göran Gustafssonpriset i kemi 2018 för "utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys."
 • Belén Martín-Matute riktar in sig mot utveckling av nya katalytiska processer för att skapa kol-kol och kol-heteroatombindningar. Det handlar bland annat om att omvandla vatten och koldioxid till kemiska produkter utan att behöva hantera farliga mellanled. Heteroatomer, som syre, kväve och halogener (fluor, klor, brom och jod) är vanligt förekommande i läkemedel och jordbrukskemikalier. De bindningarna är därför extra intressanta att skapa.
 • Huvuddelen i Belén Martín-Matutes forskning är att prioritera hållbarhet i metoderna som utvecklas av hennes forskargrupp. Hon använder miljövänliga lösningsmedel och mångsidiga, stabila och strukturellt simpla, men fortfarande effektiva, katalysatorer. Belén Martín-Matutes metoder ger högt utbyte vid milda temperaturer. Hennes forskning fokuserar även på förädling av biomassa och koldioxid för att undvika bildandet av avfall och för att kunna hitta nya förnybara resurser för kemiindustrin.
 • Läs mer om Belén Martín-Matutes forskning: "Ny metod kan skapa kemiska produkter utan farliga mellanled"


 • The Japan Research Foundation for Optically Active Compounds
  announces the recipient of
 • The Yamada-Koda Prize 2017
  Jan-E. Bäckvall

 • The Yamada-Koga Prize, consisting of a medal, a plaque, 500,000 Japanese yen and travel expenses to Japan, is awarded every year to a scientist whose research has had a major impact in the fields of the synthesis of optically active compounds. The Prize was founded in 1995 to commemorate the great contributions to the science in this field by the late Professor Shun-ichi Yamada and the late Professor Kenji Koda. The Yamada-Koga Prize will be awarded to Professor Jan-E. Bäckvall on December 15, 2017, at the 27th Symposium on Optically Active Compounds held in Tokyo, Japan.
 • Läs mer


 • Pris till metallorganisk kemist

 • Uppsala universitet har utsett 2017 års mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.
 • Priset går till Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet.

  Motiveringen lyder:
  Professor Kálmán J. Szabó får priset för sin skicklighet att syntetisera metallorganiska föreningar vilka till exempel kan innehålla bor eller kisel och som kan användas för framställning av olika typer av bioaktiva föreningar.

  Szabó blandar skickligt användningen av teoretiska metoder och modelleringar som kvantmekanik med experiment för att belysa och förstå kemiska reaktionsförlopp. Detta har lagt grunden till hans utveckling av kemin kring så kallade pincer-komplex för katalys, vilket är vissa typer av metaller som kan binda hårt till organiska molekyler och fungera som katalysatorer.

  Läs artikeln: Kemivärlden Biotech


 • Belén Martín-Matute berättar om vägen till att bli professor

 • Med hjälp av rätt lärare och rätt forskningsstöd vid rätt tidpunkt blev karriärresan verklighet för Belén Martín-Matute, professor inom organisk kemi vid Stockholms universitet.
 • Läs artikeln: Tidningen Innovation • Effektivare och miljövänligare metoder för kemisk syntes

 • Kemisk syntes av allt från läkemedel till nya material kräver ofta användning av toxiska lösningsmedel och metaller. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza ska utöka kemisternas verktygslåda med mer hållbara metoder. Inspirerad av naturen använder han ljusenergi för att styra och katalysera miljövänliga kemiska reaktioner.
 • 1900-talets utveckling inom kemisk syntes har varit en förutsättning för vårt moderna samhälle; den har varit fundamental för tillverkning av exempelvis effektiva läkemedel, material till vägar och lysande molekyler till mobildisplayer. Nyttan för mänskligheten speglas av att 58 av 108 Nobelpris i kemi har gått till upptäckter som är relaterade till utveckling av nya syntesmetoder.

  Ett problem inom kemisk syntes är dock att reaktionerna ofta bygger på toxiska lösningsmedel och dyrbara metaller. Vissa substanser kräver också att syntesen genomförs i många steg, vilket ökar svinnet och är kostsamt. Abraham Mendoza vid Stockholms universitet arbetar därför på att ta fram effektivare och mer miljövänliga verktyg för kemister. Med hjälp av ljusenergi och billiga ämnen som aluminium, litium och järn väcker han liv i kemiska molekyler och förmår dem att reagera med varandra. Han kommer även att utveckla kemiska katalysatorer som kan möjliggöra återanvändning av avfall från petrokemisk industri.

  - Vi utvecklar metoder för att tillverka kemikalier snabbare och effektivare med reagens som finns i varje labb. Men vi får dem att bete sig annorlunda med hjälp av sådana LED-ljusslingor som du kan ha hemma, säger Abraham Mendoza.

  De reaktioner som Abraham Mendoza effektiviserar är grundläggande för kemister och kan därför bidra till en mer hållbar kemi inom många olika industrier.

  - Jag är mycket glad över Wallenberg Academy Fellowship som kommer att ge mig och min forskargrupp den stabilitet som behövs för att kunna gripa oss an ambitiösa mål, säger han.

  Abraham Mendozas hemsida


 • Knut och Alice Wallenberg Project Grant till Prof. Belén Martín-Matute

 • Professor Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi, får 35,785 miljoner kronor för projektet "Catalytic Composites for Sustainable Synthesis.
 • Vatten och koldioxid finns i överflöd, men är inte tillräckligt aktiva kemiskt för att vara intressanta för industrin. Tar man däremot bort en syreatom blir vatten vätgas och koldioxid blir kolmonoxid. Båda är mycket användbara för att tillverka exempelvis plaster, jordbrukskemikalier, smörjmedel. Men vätgas är mycket explosivt när det blandas med luft och kolmonoxid är en dödlig gas. Om de däremot så snart de bildas går igenom nästa reaktion på väg mot slutprodukten hinner det inte bli ett farligt mellansteg.

  ‐ Genom att använda ett poröst kompositmaterial kan vätgas eller kolmonoxid delta i ytterligare en kemisk process direkt. På det sättet kan vi använda förnyelsebara resurser utan att det behövs avancerade experimentuppställningar och minimerar samtidigt riskerna för dem som arbetar med framställningen, säger Belén Martín-Matute.

  Mer information of projektet

  Belén Martín-Matutes profilsidaInstitutionen för Organisk Kemi


Forskningen vid institutionen täcker många områden inom experimentell och teoretisk organisk kemi, såsom selektiv syntes, övergångsmetallkatalyserade reaktioner, hypervalent jodkemi, grön kemi, PET-kemi och bioorganisk kemi samt läkemedelskemi vid DDD-platformen vid SciLifeLab.

Utbildningen som ges vid institutionen innefattar flertal kurser på kandidatnivå, och ett masterprogram i organisk kemi. Dessutom erbjuder vi praktiska projekt i forskningsfronten, vilket regelbundet lockar utbytesstudenter till institutionen. Vi har ett omfattande forskningsutbildnings-program, med ett 40-tal doktorander, i organisk kemi.

Senaste publikationer

Gustav Nestor, Alessandro Ruda, Taigh Anderson, et al. A detailed picture of a protein-carbohydrate hydrogen-bonding network revealed by NMR and MD simulations
Glycobiology
2021
Per E. M. Siegbahn A quantum chemical approach for the mechanisms of redox-active metalloenzymes
RSC Advances
2021
Monireh Pourghasemi Lati, Jonas Ståhle, Michael Meyer, et al. A Study of an 8-Aminoquinoline-Directed C(sp2)–H Arylation Reaction on the Route to Chiral Cyclobutane Keto Acids from Myrtenal
Journal of Organic Chemistry
2021
Man-Bo Li, Jie Yang, Ying Yang, et al. Amino-Supported Palladium Catalyst for Chemo- and Stereoselective Domino Reactions
Angewandte Chemie International Edition
2021
Rong-Zhen Liao, Jing-Xuan Zhang, Zhenyang Lin, et al. Antiferromagnetically coupled [Fe8S9] cluster catalyzed acetylene reduction in a nitrogenase-like enzyme DCCPCh : Insights from QM/MM calculations
Journal of Catalysis
2021
Jèssica Margalef, Joseph S. M. Samec Assessing Methodologies to Synthesize α-Sulfenylated Carbonyl Compounds by Green Chemistry Metrics
ChemSusChem
2021
Denise N. Meyer, Miguel Á. Cortés González, Xingguo Jiang, et al. Base-catalysed F-18-labelling of trifluoromethyl ketones. Application to the synthesis of F-18-labelled neutrophil elastase inhibitors
Chemical Communications
2021
Davide Di Francesco Catalytic valorization of lignocellulose : Direct and sidestream upgrading approaches 2021
Ya Gao, Jumin Lee, Iain Peter Shand Smith, et al. CHARMM-GUI Supports Hydrogen Mass Repartitioning and Different Protonation States of Phosphates in Lipopolysaccharides
Journal of Chemical Information and Modeling
2021
T. Makhado, Biswanath Das, R. J. Kriek, et al. Chemical and electrochemical water oxidation mediated by bis(pyrazol-1-ylmethyl)pyridine-ligated Cu(i) complexes
Sustainable Energy & Fuels
2021
Ferran Planas, Matteo Costantini, Marc Montesinos-Magraner, et al. Combined Experimental and Computational Study of Ruthenium N-Hydroxyphthalimidoyl Carbenes in Alkene Cyclopropanation Reactions
ACS Catalysis
2021
Ferran Planas, Stephanie V. Kohlhepp, Genping Huang, et al. Computational and Experimental Study of Turbo‐Organomagnesium Amide Reagents : Cubane Aggregates as Reactive Intermediates in Pummerer Coupling
Chemistry - A European Journal
2021
Haibo Wu Controlling the Reactivity and Selectivity in Iridium- and Rhodium-Catalyzed Asymmetric Hydrogenation 2021
Davide Di Francesco, Christian Dahlstrand, Joakim Löfstedt, et al. Debottlenecking a Pulp Mill by Producing Biofuels from Black Liquor in Three Steps
ChemSusChem
2021
Jie Liu, Arnar Guđmundsson, Jan-E. Bäckvall Efficient Aerobic Oxidation of Organic Molecules by Multistep Electron Transfer
Angewandte Chemie International Edition
2021
Man-Bo Li, Jan-E. Bäckvall Efficient Heterogeneous Palladium Catalysts in Oxidative Cascade Reactions
Accounts of Chemical Research
2021
Mahdi M. Abu-Omar, Katalin Barta, Gregg T. Beckham, et al. Guidelines for performing lignin-first biorefining
Energy & Environmental Science
2021
Bram B. C. Peters, Jira Jongcharoenkamol, Suppachai Krajangsri, et al. Highly Enantioselective Iridium-Catalyzed Hydrogenation of Conjugated Trisubstituted Enones
Organic Letters
2021
Emanuel Luna, Seonghoon Kim, Ya Gao, et al. Influences of Vibrio cholerae Lipid A Types on LPS Bilayer Properties
Journal of Physical Chemistry B
2021
Ning Yuan, Arnar Gudmundsson, Karl P. J. Gustafson, et al. Investigation of the Deactivation and Reactivation Mechanism of a Heterogeneous Palladium(II) Catalyst in the Cycloisomerization of Acetylenic Acids by In Situ XAS
ACS Catalysis
2021
Erik Weis, Martin A. Hayes, Magnus J. Johansson, et al. Iridium-catalyzed C−H methylation and d3-methylation of benzoic acids with application to late-stage functionalizations
iScience
2021
Daniels Posevins, Aitor Bermejo-López, Jan-E. Bäckvall Iron-Catalyzed Cross-Coupling of Propargyl Ethers with Grignard Reagents for the Synthesis of Functionalized Allenes and Allenols
Angewandte Chemie International Edition
2021
Arnar Guđmundsson, Srimanta Manna, Jan-E. Bäckvall Iron(II)-Catalyzed Aerobic Biomimetic Oxidation of Amines using a Hybrid Hydroquinone/Cobalt Catalyst as Electron Transfer Mediator
Angewandte Chemie International Edition
2021
Srimanta Manna, Wei-Jun Kong, Jan-E. Bäckvall Iron(II)-Catalyzed Aerobic Biomimetic Oxidation of N-Heterocycles
Chemistry - A European Journal
2021
Haibo Wu, Cristiana Margarita, Jira Jongcharoenkamol, et al. Kinetic resolution of racemic allylic alcohols via iridium-catalyzed asymmetric hydrogenation : scope, synthetic applications and insight into the origin of selectivity
Chemical Science
2021
Lucas Guillemard, Nikolaos Kaplaneris, Lutz Ackermann, et al. Late-stage C-H functionalization offers new opportunities in drug discovery
Nature Reviews Chemistry
2021
Stefano Santoro, Fahmi Himo Mechanism of the Kinugasa Reaction Revisited
Journal of Organic Chemistry
2021
Gerhard Hofer, Xiang Sheng, Simone Braeuer, et al. Metal Ion Promiscuity and Structure of 2,3-Dihydroxybenzoic Acid Decarboxylase of Aspergillus oryzae
ChemBioChem (Print)
2021
Martin Pauze Multicomponent Catalytic Reactions : Theoretical and Experimental Studies 2021
Kenji Kopf New methods for the synthesis of N-heteroaromatics and imines 2021
Rajdip Chowdhury, Abraham Mendoza N-Hydroxyphthalimidyl diazoacetate (NHPI-DA) : a modular methylene linchpin for the C-H alkylation of indoles dagger
Chemical Communications
2021
Marta Rachwalak, Joanna Romanowska, Michal Sobkowski, et al. Nucleoside Di- and Triphosphates as a New Generation of Anti-HIV Pronucleotides. Chemical and Biological Aspects
Applied Sciences
2021
Davide Di Francesco, Kiran Reddy Baddigam, Suthawan Muangmeesri, et al. OrganoSoxhlet : a circular fractionation to produce pulp for textiles 2021
Ferran Planas Quantum Chemical Modelling of Enzymatic and Organometallic Reactions 2021
Oscar Pàmies, Jèssica Margalef, Santiago Cañellas, et al. Recent Advances in Enantioselective Pd-Catalyzed Allylic Substitution : From Design to Applications
Chemical Reviews
2021
Hua-Wei Guan, Yu-Jie Zhu, Joannes Peters, et al. Recognition of hydrophilic molecules in deep cavitand hosts with water-mediated hydrogen bonds
Chemical Communications
2021
Jun Sun, Sreenu Jennepalli, Matthew Lee, et al. Removal of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) from water by ceric(iv) ammonium nitrate
RSC Advances
2021
Duangkamon Jiraroj, Orhathai Jirarattanapochai, Wipark Anutrasakda, et al. Selective decarboxylation of biobased fatty acids using a Ni-FSM-16 catalyst
Applied Catalysis B: Environmental
2021
Haibo Wu, Hao Su, Erik J. Schulze, et al. Site- and Enantioselective Iridium-Catalyzed Desymmetric Mono-Hydrogenation of 1,4-Dienes
Angewandte Chemie International Edition
2021
Chuqiao Dong, Yeol Kyo Choi, Jumin Lee, et al. Structure, Dynamics, and Interactions of GPI-Anchored Human Glypican-1 with Heparan Sulfates in a Membrane
Glycobiology
2021
Benjamin Wiseman, Ram Gopal Nitharwal, Göran Widmalm, et al. Structure of a full-length bacterial polysaccharide co-polymerase
Nature Communications
2021
Fawad Ahmad, Muneera D. F. Alkahtani, Muhammad Babar Taj, et al. Synthesis of New Naphthyl Aceto Hydrazone-Based Metal Complexes : Micellar Interactions, DNA Binding, Antimicrobial, and Cancer Inhibition Studies
Molecules
2021
Sybrand Jonker Synthesis of Organoboronic Acids and Applications in Asymmetric Organocatalysis 2021
Denise N. Meyer Synthesis of Organofluorine Compounds and Allenylboronic Acids - Applications Including Fluorine-18 Labelling 2021
Wojciech Plazinski, Mattias U. Roslund, Elin Säwén, et al. Tautomers of N-acetyl-d-allosamine : an NMR and computational chemistry study
Organic and biomolecular chemistry
2021
Andrew W. Bartling, Michael L. Stone, Rebecca J. Hanes, et al. Techno-economic analysis and life cycle assessment of a biorefinery utilizing reductive catalytic fractionation
Energy & Environmental Science
2021
Margareta R. A. Blomberg The importance of exact exchange-A methodological investigation of NO reduction in heme-copper oxidases
Journal of Chemical Physics
2021
Margareta R. A. Blomberg The Redox-Active Tyrosine Is Essential for Proton Pumping in Cytochrome c Oxidase
Frontiers in Chemistry
2021
Alexander Orebom, Davide Di Francesco, Patrick Shakari, et al. Thermal and Mechanical Properties of Esterified Lignin in Various Polymer Blends
Molecules
2021
Gabriella Kervefors, Leonard Kersting, Berit Olofsson Transition Metal-Free N-Arylation of Amino Acid Esters with Diaryliodonium Salts
Chemistry - A European Journal
2021
Gabriella Kervefors Transition Metal-Free O-, N- and S-Arylations with Diaryliodonium Salts 2021
Emanuele Azzi, Giovanni Ghigo, Stefano Parisotto, et al. Visible Light Mediated Photocatalytic N‑Radical Cascade Reactivity of γ,δ-Unsaturated N‑Arylsulfonylhydrazones : A General Approach to Structurally Diverse Tetrahydropyridazines
Journal of Organic Chemistry
2021
Fabiola E. Medina, Mario Prejanò Water Molecules Allow the Intramolecular Activation of the Thiamine Di-Phosphate Cofactor in Human Transketolase : Mechanistic Insights into a Famous Proposal
ACS Catalysis
2021

Search the website

Loading