1. You are here:
 2. Stockholms Universitet
 3. Institutionen för Organisk Kemi
 • Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.
 • Inställd: Stockholms universitet har beslutat att inte hålla Öppet hus 11 mars 2020.


 • Evenemanget flyttas fram, ny tidpunkt är ännu inte bestämd. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten ser tecken på allmän samhällsspridning av det nya coronaviruset i Region Stockholm och att risknivån höjts.

  För frågor om Öppet hus, kontakta info@su.se.

  Övriga verksamheter bedrivs som vanligt i nuläget, för information om övriga evenemang kontakta ansvarig arrangör.

  Information om det nya coronaviruset till studenter och medarbetare
 • Professor Berit Olofsson elected in the International Advisory Board of Angewandte


 • Berit Olofsson

 • Berit Olofsson (Stockholm University, Sweden) will join the Angewandte Chemie International Advisory Board in 2020.
  Link
 • Nicklas Selander utsedd till årets lärare på SU 2019


 • Nicklas Selander
 • Nicklas Selander, biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning baserat på studenternas återkoppling. Han har på tre år lyckats leda ett utvecklingsarbete av en av de svåraste kurserna vid institutionen där han skapat en tydlig progression med inspelade konceptföreläsningar, filmer om nyckelbegrepp i kursen, som stöd för studenternas förståelseutveckling. Han handleder också assistenter för undervisningen, och fungerar därmed som rollmodell för andra att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Nicklas Selander tar sig an utmaningar, såsom att ha studenter med funktionsnedsättningar i kursgruppen, med professionalitet och systematik – som när han bjöd in till ett möte med studievägledare och berörda studenter för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt – för alla studenter. Nicklas Selander uppskattas mycket för sina begripliga och handfasta förklaringar till svåra avsnitt och erbjuder studenterna stöd att förstå det centrala och svåra i en interaktiv miljö.

 • Professor Berit Olofsson mottagare av Lindbomska belöningen


 • Berit Olofsson
 • Lindbomska belöningen 2019, 10 000 kr

  Professor Berit Olofsson,

  Institutionen för organisk kemi,
  Stockholms universitet
  "för hennes forskning rörande utveckling av selektiva organiska reaktioner med användning av hypervalenta jodreagens."

 • The Mendoza group is highlighted in the cover of Angewandte Chemie

 • The recent research by M. Costantini and M. Montesinos in the Mendoza lab in collaboration with AstraZeneca Göteborg has demonstrated a unified approach towards the enantioselective synthesis of carbon stereocenters. Key to this discovery is a new stable and practical reagent that is equivalent to a "chiral C-H unit", which is ubiquitous in organic compounds. Mendoza and his team aim to reduce the gap between custom organic synthesis and conventional construction work, in which a small set of precursors, tools and machinery is routinely used to build distinct objects with different sizes and shapes.This new synthetic concept has been highlighted in the cover of the prestigious journal of the German Chemical Society: Angewandte Chemie. • Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris

  Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.

  Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor.

  Motivering:
  Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelsefulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntesmetoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat.

  Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 25 januari 2019.

  Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi. • Kalman Szabo and co-workers have been awarded a KAW grant.
 • Professor Berit Olofsson has been elected as ChemPubSoc Europe Fellow 2016/2017
 • Marcus Reitti är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

 • Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2018 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 46.000 kronor.
 • Årets stipendiat är Marcus Reitti, Organisk kemi. Reitti beräknas disputera i början av 2019. Hans forskningsprojekt inriktar sig på utveckling av effektiv syntesmetodik under metallfria betingelser, samt mekanismstudier av reaktioner med hypervalenta jodföreningar.
 • Sigrid Arrhenius-stipendiat

 • Kungligt stipendium till kemist

 • Maxim Galkin, forskare vid Institutionen för organisk kemi i Joseph Samecs forskargrupp, får ett kungligt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning kring bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk.
 • Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag. Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
 • Stiftelsens styrelse har beslutat dela ut 15 stipendier, varav ett går till Maxim Galkin vid Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet. Kung Carl XVI Gustaf delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet den 25 maj.

 • Framtidens förnyelsebara resurser


 • Belén Martín-Matute.
  Foto: Anneli Larsson.
 • Belén Martín-Matute, Institutionen för organkemi, får Göran Gustafssonpriset i kemi 2018 för "utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys."
 • Belén Martín-Matute riktar in sig mot utveckling av nya katalytiska processer för att skapa kol-kol och kol-heteroatombindningar. Det handlar bland annat om att omvandla vatten och koldioxid till kemiska produkter utan att behöva hantera farliga mellanled. Heteroatomer, som syre, kväve och halogener (fluor, klor, brom och jod) är vanligt förekommande i läkemedel och jordbrukskemikalier. De bindningarna är därför extra intressanta att skapa.
 • Huvuddelen i Belén Martín-Matutes forskning är att prioritera hållbarhet i metoderna som utvecklas av hennes forskargrupp. Hon använder miljövänliga lösningsmedel och mångsidiga, stabila och strukturellt simpla, men fortfarande effektiva, katalysatorer. Belén Martín-Matutes metoder ger högt utbyte vid milda temperaturer. Hennes forskning fokuserar även på förädling av biomassa och koldioxid för att undvika bildandet av avfall och för att kunna hitta nya förnybara resurser för kemiindustrin.
 • Läs mer om Belén Martín-Matutes forskning: "Ny metod kan skapa kemiska produkter utan farliga mellanled"


 • The Japan Research Foundation for Optically Active Compounds
  announces the recipient of
 • The Yamada-Koda Prize 2017
  Jan-E. Bäckvall

 • The Yamada-Koga Prize, consisting of a medal, a plaque, 500,000 Japanese yen and travel expenses to Japan, is awarded every year to a scientist whose research has had a major impact in the fields of the synthesis of optically active compounds. The Prize was founded in 1995 to commemorate the great contributions to the science in this field by the late Professor Shun-ichi Yamada and the late Professor Kenji Koda. The Yamada-Koga Prize will be awarded to Professor Jan-E. Bäckvall on December 15, 2017, at the 27th Symposium on Optically Active Compounds held in Tokyo, Japan.
 • Läs mer


 • Pris till metallorganisk kemist

 • Uppsala universitet har utsett 2017 års mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.
 • Priset går till Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet.

  Motiveringen lyder:
  Professor Kálmán J. Szabó får priset för sin skicklighet att syntetisera metallorganiska föreningar vilka till exempel kan innehålla bor eller kisel och som kan användas för framställning av olika typer av bioaktiva föreningar.

  Szabó blandar skickligt användningen av teoretiska metoder och modelleringar som kvantmekanik med experiment för att belysa och förstå kemiska reaktionsförlopp. Detta har lagt grunden till hans utveckling av kemin kring så kallade pincer-komplex för katalys, vilket är vissa typer av metaller som kan binda hårt till organiska molekyler och fungera som katalysatorer.

  Läs artikeln: Kemivärlden Biotech


 • Belén Martín-Matute berättar om vägen till att bli professor

 • Med hjälp av rätt lärare och rätt forskningsstöd vid rätt tidpunkt blev karriärresan verklighet för Belén Martín-Matute, professor inom organisk kemi vid Stockholms universitet.
 • Läs artikeln: Tidningen Innovation • Effektivare och miljövänligare metoder för kemisk syntes

 • Kemisk syntes av allt från läkemedel till nya material kräver ofta användning av toxiska lösningsmedel och metaller. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza ska utöka kemisternas verktygslåda med mer hållbara metoder. Inspirerad av naturen använder han ljusenergi för att styra och katalysera miljövänliga kemiska reaktioner.
 • 1900-talets utveckling inom kemisk syntes har varit en förutsättning för vårt moderna samhälle; den har varit fundamental för tillverkning av exempelvis effektiva läkemedel, material till vägar och lysande molekyler till mobildisplayer. Nyttan för mänskligheten speglas av att 58 av 108 Nobelpris i kemi har gått till upptäckter som är relaterade till utveckling av nya syntesmetoder.

  Ett problem inom kemisk syntes är dock att reaktionerna ofta bygger på toxiska lösningsmedel och dyrbara metaller. Vissa substanser kräver också att syntesen genomförs i många steg, vilket ökar svinnet och är kostsamt. Abraham Mendoza vid Stockholms universitet arbetar därför på att ta fram effektivare och mer miljövänliga verktyg för kemister. Med hjälp av ljusenergi och billiga ämnen som aluminium, litium och järn väcker han liv i kemiska molekyler och förmår dem att reagera med varandra. Han kommer även att utveckla kemiska katalysatorer som kan möjliggöra återanvändning av avfall från petrokemisk industri.

  - Vi utvecklar metoder för att tillverka kemikalier snabbare och effektivare med reagens som finns i varje labb. Men vi får dem att bete sig annorlunda med hjälp av sådana LED-ljusslingor som du kan ha hemma, säger Abraham Mendoza.

  De reaktioner som Abraham Mendoza effektiviserar är grundläggande för kemister och kan därför bidra till en mer hållbar kemi inom många olika industrier.

  - Jag är mycket glad över Wallenberg Academy Fellowship som kommer att ge mig och min forskargrupp den stabilitet som behövs för att kunna gripa oss an ambitiösa mål, säger han.

  Abraham Mendozas hemsida


 • Knut och Alice Wallenberg Project Grant till Prof. Belén Martín-Matute

 • Professor Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi, får 35,785 miljoner kronor för projektet "Catalytic Composites for Sustainable Synthesis.
 • Vatten och koldioxid finns i överflöd, men är inte tillräckligt aktiva kemiskt för att vara intressanta för industrin. Tar man däremot bort en syreatom blir vatten vätgas och koldioxid blir kolmonoxid. Båda är mycket användbara för att tillverka exempelvis plaster, jordbrukskemikalier, smörjmedel. Men vätgas är mycket explosivt när det blandas med luft och kolmonoxid är en dödlig gas. Om de däremot så snart de bildas går igenom nästa reaktion på väg mot slutprodukten hinner det inte bli ett farligt mellansteg.

  ‐ Genom att använda ett poröst kompositmaterial kan vätgas eller kolmonoxid delta i ytterligare en kemisk process direkt. På det sättet kan vi använda förnyelsebara resurser utan att det behövs avancerade experimentuppställningar och minimerar samtidigt riskerna för dem som arbetar med framställningen, säger Belén Martín-Matute.

  Mer information of projektet

  Belén Martín-Matutes profilsidaInstitutionen för Organisk Kemi


Forskningen vid institutionen täcker många områden inom experimentell och teoretisk organisk kemi, såsom selektiv syntes, övergångsmetallkatalyserade reaktioner, hypervalent jodkemi, grön kemi, PET-kemi och bioorganisk kemi samt läkemedelskemi vid DDD-platformen vid SciLifeLab.

Utbildningen som ges vid institutionen innefattar flertal kurser på kandidatnivå, och ett masterprogram i organisk kemi. Dessutom erbjuder vi praktiska projekt i forskningsfronten, vilket regelbundet lockar utbytesstudenter till institutionen. Vi har ett omfattande forskningsutbildnings-program, med ett 40-tal doktorander, i organisk kemi.

Senaste publikationer

Margareta R. A. Blomberg Active Site Midpoint Potentials in Different Cytochrome c Oxidase Families : A Computational Comparison
Biochemistry
2019
Ivan Kumaniaev, Joseph S. M. Samec Adsorption Isotherms of Lignin-Derived Compounds on a Palladium Catalyst
Industrial & Engineering Chemistry Research
2019
Can Zhu, Jan-E. Bäckvall An Efficient Approach to Regio- and Stereodefined Fully-Substituted Alkenylsilanes by Pd-Catalyzed Allenic C(sp(3))-H Oxidation
Chemistry: A European Journal
2019
Sudipta Ponra, Jianping Yang, Sutthichat Kerdphon, et al. Asymmetric Synthesis of Alkyl Fluorides : Hydrogenation of Fluorinated Olefins
Angewandte Chemie International Edition
2019
Nagaraju Molleti, Samuel Martinez-Erro, Alba Carretero Cerdán, et al. Base-Catalyzed [1,n]-Proton Shifts in Conjugated Polyenyl Alcohols and Ethers
ACS Catalysis
2019
Jumin Lee, Dhilon S. Patel, Jonas Ståhle, et al. CHARMM-GUI Membrane Builder for Complex Biological Membrane Simulations with Glycolipids and Lipoglycans
Journal of Chemical Theory and Computation
2019
Karl P. J. Gustafson, Tamás Görbe, Gonzalo de Gonzalo-Calvo, et al. Chemoenzymatic Dynamic Kinetic Resolution of Primary Benzylic Amines using Pd-0-CalB CLEA as a Biohybrid Catalyst
Chemistry - A European Journal
2019
Ferran Planas, Michael J. McLeish, Fahmi Himo Computational characterization of enzyme-bound thiamin diphosphate reveals a surprisingly stable tricyclic state : implications for catalysis
Beilstein Journal of Organic Chemistry
2019
Ferran Planas, Michael J. McLeish, Fahmi Himo Computational Study of Enantioselective Carboligation Catalyzed by Benzoylformate Decarboxylase
ACS Catalysis
2019
Alexander J. Schmitz, Alexander Ricke, Michael Oschmann, et al. Convenient Access to Chiral Cyclobutanes with Three Contiguous Stereocenters from Verbenone by Directed C(sp(3))-H arylation
Chemistry - A European Journal
2019
Lars Eriksson, Göran Widmalm Crystal structure of methyl alpha-L-rhamnopyranosyl-(1 -> 2)-alpha-L-rhamnopyranoside monohydrate
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
2019
Marcus Reitti Diaryliodonium Salts : Synthesis, Applications and Computational Investigations 2019
Sutthichat Kerdphon, Sudipta Ponra, Jianping Yang, et al. Diastereo- and Enantioselective Synthesis of Structurally Diverse Succinate, Butyrolactone, and Trifluoromethyl Derivatives by Iridium-Catalyzed Hydrogenation of Tetrasubstituted Olefins
ACS Catalysis
2019
Man-Bo Li, Daniels Posevins, Karl P. J. Gustafson, et al. Diastereoselective Cyclobutenol Synthesis : A Heterogeneous Palladium-Catalyzed Oxidative Carbocyclization-Borylation of Enallenols
Chemistry - A European Journal
2019
Arnar Guđmundsson, Karl P. J. Gustafson, Binh Khanh Mai, et al. Diastereoselective Synthesis of N-Protected 2,3-Dihydropyrroles via Iron-Catalyzed Cycloisomerization of alpha-Allenic Sulfonamides
ACS Catalysis
2019
Rebecca J. Edgar, Vincent P. van Hensbergen, Alessandro Ruda, et al. Discovery of glycerol phosphate modification on streptococcal rhamnose polysaccharides
Nature Chemical Biology
2019
Michael Oschmann, Clotilde Placais, Anuja Nagendiran, et al. Efficient 1,3-Oxazolidin-2-one Synthesis through Heterogeneous Pd-II-Catalyzed Intramolecular Hydroamination of Propargylic Carbamates
Chemistry - A European Journal
2019
Andrey Shatskiy, Andrey A. Bardin, Michael Oschmann, et al. Electrochemically Driven Water Oxidation by a Highly Active Ruthenium-Based Catalyst
ChemSusChem
2019
Jonas Ståhle, Carolina Fontana, Andrej Weintraub, et al. Elucidation of the O-antigen structure of Escherichia coli O63
Glycobiology
2019
Robert G. Brinson, John P. Marino, Frank Delaglio, et al. Enabling adoption of 2D-NMR for the higher order structure assessment of monoclonal antibody therapeutics
mAbs
2019
Cristiana Margarita Enantio- and Regioselective Iridium-Catalyzed Hydrogenation of Olefins : From Development to Total Synthesis 2019
Zhunzhun Yu, Abraham Mendoza Enantioselective Assembly of Congested Cyclopropanes using Redox-Active Aryldiazoacetates
ACS Catalysis
2019
Rong-Zhen Liao, Per E. M. Siegbahn Energetics for the Mechanism of Nickel-Containing Carbon Monoxide Dehydrogenase
Inorganic Chemistry
2019
Johanna Löfgren Engineering of Candida antarctica Lipase A and B 2019
Xiang Sheng, Fahmi Himo Enzymatic Pictet-Spengler Reaction : Computational Study of the Mechanism and Enantioselectivity of Norcoclaurine Synthase
Journal of the American Chemical Society
2019
Hongji Li, Elena Subbotina, Anon Bunrit, et al. Functionalized spirolactones by photoinduced dearomatization of biaryl compounds
Chemical Science
2019
M. Merced Montero-Campillo, Oriana Brea, Otilia Mó, et al. Gas-phase reactivity tuned through the interaction with alkaline-earth derivatives
Theoretical Chemistry accounts
2019
Marc Montesinos-Magraner, Matteo Costantini, Rodrigo Ramírez-Contreras, et al. General Cyclopropane Assembly by Enantioselective Transfer of a Redox-Active Carbene to Aliphatic Olefins
Angewandte Chemie International Edition
2019
Jessica Margalef, Rahul A. Watile, Thanya Rukkijakan, et al. High-Atom Economic Approach To Prepare Chiral alpha-Sulfenylated Ketones
Journal of Organic Chemistry
2019
Sergio Carrasco, Belén Martin-Matute Hydrazine-Free Facile Synthesis of Palladium-Tetrakis(Triphenylphosphine)
European Journal of Inorganic Chemistry
2019
Ning Yuan, Arnar Guðmundsson, Karl Gustafson, et al. In Situ XAS Investigation of the Deactivation and Reactivation Mechanisms of a Heterogeneous Palladium(II) catalyst during the Cycloisomerization of Acetylenic Acids 2019
Maximilian Kahle, Margareta R. A. Blomberg, Sascha Jareck, et al. Insights into the mechanism of nitric oxide reductase from a Fe-B-depleted variant
FEBS Letters
2019
Jerk Rönnols, Olof Engström, Udo Schnupf, et al. Inter-residual Hydrogen Bonding in Carbohydrates Unraveled by NMR Spectroscopy and Molecular Dynamics Simulations
ChemBioChem (Print)
2019
Rahul A. Watile, Anon Bunrit, Jèssica Margalef, et al. Intramolecular substitutions of secondary and tertiary alcohols with chirality transfer by an iron (III) catalyst
Nature Communications
2019
Sari Rautiainen, Davide Di Francesco, Sarmad Naim Katea, et al. Lignin Valorization by Cobalt-Catalyzed Fractionation of Lignocellulose to Yield Monophenolic Compounds
ChemSusChem
2019
Hani Nasser Abdelhamid, Magdalena Wilk-Kozubek, Ahmed M. El-Zohry, et al. Luminescence properties of a family of lanthanide metal-organic frameworks
Microporous and Mesoporous Materials
2019
Emma Bratt, Samuel Suárez-Pantiga, Magnus J. Johansson, et al. Mechanism and regioselectivity of the anionic oxidative rearrangement of 1,3-diketones towards all-carbon quaternary carboxylates
Chemical Communications
2019
Wen-Jie Wei, Per E. M. Siegbahn, Rong-Zhen Liao Mechanism of the Dinuclear Iron Enzyme p-Aminobenzoate N-oxygenase from Density Functional Calculations
ChemCatChem
2019
Oriana Brea, Henrik Daver, Julius Rebek, et al. Mechanism(s) of thermal decomposition of N-Nitrosoamides : A density functional theory study
Tetrahedron
2019
Vlad Pascanu, Greco González Miera, A. Ken Inge, et al. Metal-Organic Frameworks as Catalysts for Organic Synthesis : A Critical Perspective
Journal of the American Chemical Society
2019
Oriana Brea, Henrik Daver, Julius Rebek, et al. Modeling Decomposition of N-Nitrosoamides in a Self-Assembled Capsule
Journal of Organic Chemistry
2019
M. Merced Montero-Campillo, Oriana Brea, Otilia Mó, et al. Modulating the intrinsic reactivity of molecules through non-covalent interactions
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP
2019
Alberto Rico-Yuste, Sergio Carrasco Molecularly Imprinted Polymer-Based Hybrid Materials for the Development of Optical Sensors
Polymers
2019
Sunisa Akkarasamiyo, Jèssica Margalef, Joseph S. M. Samec Nickel-Catalyzed Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction of Naphthyl and Quinolyl Alcohols with Boronic Acids
Organic Letters
2019
Greco González Miera, Aitor Bermejo López, Elisa Martínez-Castro, et al. Nonclassical Mechanism in the Cyclodehydration of Diols Catalyzed by a Bifunctional Iridium Complex
Chemistry - A European Journal
2019
Masoud Kazemi, Xiang Sheng, Fahmi Himo Origins of Enantiopreference of Mycobacterium smegmatis Acyl Transferase : A Computational Analysis
Chemistry - A European Journal
2019
Man-Bo Li, Erik Svensson Grape, Jan-E. Bäckvall Palladium-Catalyzed Stereospecific Oxidative Cascade Reaction of Allenes for the Construction of Pyrrole Rings : Control of Reactivity and Selectivity
ACS Catalysis
2019
Arwel Hughes, Dhilon S. Patel, Göran Widmalm, et al. Physical Properties of Bacterial Outer Membrane Models : Neutron Reflectometry & Molecular Simulation
Biophysical Journal
2019
Nils A. Brechmann, Per-Olov Eriksson, Kristofer Eriksson, et al. Pilot-scale process for magnetic bead purification of antibodies directly from non-clarified CHO cell culture
Biotechnology progress (Print)
2019
Ying-Ying Li, Carolina Gimbert, Antoni Llobet, et al. Quantum Chemical Study of the Mechanism of Water Oxidation Catalyzed by a Heterotrinuclear Ru2Mn Complex
ChemSusChem
2019
Miguel A. Cortés González, Xingguo Jian, Patrik Nordeman, et al. Rhodium-mediated 18F-oxyfluorination ofdiazoketones using a fluorine-18-containing hypervalent iodine reagent
Chemical Communications
2019
Jeremy N. Harvey, Fahmi Himo, Feliu Maseras, et al. Scope and Challenge of Computational Methods for Studying Mechanism and Reactivity in Homogeneous Catalysis
ACS Catalysis
2019
Robert Pendrill, Shaun T. Mutter, Carl Mensch, et al. Solution Structure of Mannobioses Unravelled by Means of Raman Optical Activity
ChemPhysChem
2019
Serena Monticelli, Wolfgang Holzer, Thierry Langer, et al. Sustainable Asymmetric Organolithium Chemistry : Enantio- and Chemoselective Acylations through Recycling of Solvent, Sparteine, and Weinreb Amine
ChemSusChem
2019
Ahmad Raheel, Dr. Imtiaz-ud-Din, Muhammad Babar Taj, et al. Synthesis, Characterization and DFT Study of Bioactive 2-[(2-Methylpropanoyl)amino]propanoic Acid and Its Polymeric Tributyltin(IV) Derivative
ChemistrySelect
2019
Suppachai Krajangsri, Haibo Wu, Jianguo Liu, et al. Tandem Peterson olefination and chemoselective asymmetric hydrogenation of -hydroxy silanes
Chemical Science
2019
Andrey Shatskiy, Markus D. Kärkäs, Björn Åkermark The Art of Splitting Water : Storing Energy in a Readily Available and Convenient Form
European Journal of Inorganic Chemistry
2019
Per E. M. Siegbahn The mechanism for nitrogenase including all steps
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP
2019
Pemikar Srifa Theoretical Investigations of C–O Activation in Biomass 2019
Per E. M. Siegbahn, Shi-Lu Chen, Rong-Zhen Liao Theoretical Studies of Nickel-Dependent Enzymes
Inorganics
2019
Xi-Xi Yang, Qiu-Yun Mao, Xiao-Ting An, et al. Theoretical study of the mechanism of the manganese catalase KatB
Journal of Biological Inorganic Chemistry
2019
Yan Jiang, Luca Deiana, Kaiheng Zhang, et al. Total Asymmetric Synthesis of Quinine, Quinidine, and Analogues via Catalytic Enantioselective Cascade Transformations
European Journal of Organic Chemistry
2019
Johanna Löfgren, Tamás Görbe, Michael Oschmann, et al. Transesterification of a Tertiary Alcohol by Engineered Candida antarctica Lipase A
ChemBioChem (Print)
2019
Marvin Lübcke, Dina Bezhan, Kálmán J. Szabó Trifluoromethylthiolation-arylation of diazocarbonyl compounds by modified Hooz multicomponent coupling
Chemical Science
2019
Helena Lundberg, Fredrik Tinnis, Hans Adolfsson Zirconium catalyzed amide formation without water scavenging
Applied organometallic chemistry
2019

Search the website

Loading