1. You are here:
 2. Stockholms Universitet
 3. Institutionen för Organisk Kemi
 • Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

  Information om universitetets ställningstaganden relaterat till corona uppdateras löpande.
 • World's Top 2% Scientists

  The majority of the PIs at the department are included along with many other eminent fellow scientists in the list of World's Top 2% Scientists! The ranking is based on c-score, a composite indicator for career-long impact. Per Siegbahn, Jan-Erling Bäckvall, Björn Åkermark, Fahmi Himo, Kalman Szabo, Margareta Blomberg, Pher Andersson, Hans Adolfsson, Berit Olofsson and Göran Widmalm are all listed.
  https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918&fbclid=IwAR25_FFus--1toDVW-cJ_5wRrE9-XT2VCVPU6iWTzmHaCPHNbbJlU8CjvHY

  The list can be downloaded from here:
  https://drive.google.com/file/d/1bUJrvurVVBbxSl9eFZRSHFif7tt30-5U/view?fbclid=IwAR0B6QQzrahBrFJltD6J7-Ln_zn2kuJ-Sz2YQPHn_5KVC3ANNMTlnW_ufus • Information kring undervisning under HT 2020
 • The L´réal-Unesco For Women in Science-priset med stöd av Sveriges unga akademi


 • The L´réal-Unesco For Women in Science-priset i Sverige med stöd av Sveriges unga akademis syfte är att uppmärksamma, uppmuntra och belöna kvinnliga forskare som visat stor potential inom naturvetenskap (inklusive medicin), fysik, teknik eller matematik och vars arbete bidrar till hållbar utveckling och att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Priset delas ut nästa gång den 8 mars 2021.
  Utlysningen är öppen 1 juni - 27 september och du som uppfyller kriterierna är välkommen att ansöka. • Prof. Belén Martín-Matute elected in the International Advisory Board of ACS Sustainable Chemistry & Engineering


 • Prof. Belén Martín-Matute

 • Prof. Belén Martín-Matute elected in the International Advisory Board of ACS Sustainable Chemistry & Engineering

 • Professor Berit Olofsson elected in the International Advisory Board of Angewandte


 • Berit Olofsson

 • Berit Olofsson (Stockholm University, Sweden) will join the Angewandte Chemie International Advisory Board in 2020.
  Link
 • Nicklas Selander utsedd till årets lärare på SU 2019


 • Nicklas Selander
 • Nicklas Selander, biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning baserat på studenternas återkoppling. Han har på tre år lyckats leda ett utvecklingsarbete av en av de svåraste kurserna vid institutionen där han skapat en tydlig progression med inspelade konceptföreläsningar, filmer om nyckelbegrepp i kursen, som stöd för studenternas förståelseutveckling. Han handleder också assistenter för undervisningen, och fungerar därmed som rollmodell för andra att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Nicklas Selander tar sig an utmaningar, såsom att ha studenter med funktionsnedsättningar i kursgruppen, med professionalitet och systematik – som när han bjöd in till ett möte med studievägledare och berörda studenter för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt – för alla studenter. Nicklas Selander uppskattas mycket för sina begripliga och handfasta förklaringar till svåra avsnitt och erbjuder studenterna stöd att förstå det centrala och svåra i en interaktiv miljö.

 • Professor Berit Olofsson mottagare av Lindbomska belöningen


 • Berit Olofsson
 • Lindbomska belöningen 2019, 10 000 kr

  Professor Berit Olofsson,

  Institutionen för organisk kemi,
  Stockholms universitet
  "för hennes forskning rörande utveckling av selektiva organiska reaktioner med användning av hypervalenta jodreagens."

 • The Mendoza group is highlighted in the cover of Angewandte Chemie

 • The recent research by M. Costantini and M. Montesinos in the Mendoza lab in collaboration with AstraZeneca Göteborg has demonstrated a unified approach towards the enantioselective synthesis of carbon stereocenters. Key to this discovery is a new stable and practical reagent that is equivalent to a "chiral C-H unit", which is ubiquitous in organic compounds. Mendoza and his team aim to reduce the gap between custom organic synthesis and conventional construction work, in which a small set of precursors, tools and machinery is routinely used to build distinct objects with different sizes and shapes.This new synthetic concept has been highlighted in the cover of the prestigious journal of the German Chemical Society: Angewandte Chemie. • Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris

  Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.

  Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor.

  Motivering:
  Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelsefulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntesmetoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat.

  Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 25 januari 2019.

  Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi. • Kalman Szabo and co-workers have been awarded a KAW grant.
 • Professor Berit Olofsson has been elected as ChemPubSoc Europe Fellow 2016/2017
 • Marcus Reitti är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

 • Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2018 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 46.000 kronor.
 • Årets stipendiat är Marcus Reitti, Organisk kemi. Reitti beräknas disputera i början av 2019. Hans forskningsprojekt inriktar sig på utveckling av effektiv syntesmetodik under metallfria betingelser, samt mekanismstudier av reaktioner med hypervalenta jodföreningar.
 • Sigrid Arrhenius-stipendiat

 • Kungligt stipendium till kemist

 • Maxim Galkin, forskare vid Institutionen för organisk kemi i Joseph Samecs forskargrupp, får ett kungligt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning kring bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk.
 • Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag. Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
 • Stiftelsens styrelse har beslutat dela ut 15 stipendier, varav ett går till Maxim Galkin vid Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet. Kung Carl XVI Gustaf delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet den 25 maj.

 • Framtidens förnyelsebara resurser


 • Belén Martín-Matute.
  Foto: Anneli Larsson.
 • Belén Martín-Matute, Institutionen för organkemi, får Göran Gustafssonpriset i kemi 2018 för "utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys."
 • Belén Martín-Matute riktar in sig mot utveckling av nya katalytiska processer för att skapa kol-kol och kol-heteroatombindningar. Det handlar bland annat om att omvandla vatten och koldioxid till kemiska produkter utan att behöva hantera farliga mellanled. Heteroatomer, som syre, kväve och halogener (fluor, klor, brom och jod) är vanligt förekommande i läkemedel och jordbrukskemikalier. De bindningarna är därför extra intressanta att skapa.
 • Huvuddelen i Belén Martín-Matutes forskning är att prioritera hållbarhet i metoderna som utvecklas av hennes forskargrupp. Hon använder miljövänliga lösningsmedel och mångsidiga, stabila och strukturellt simpla, men fortfarande effektiva, katalysatorer. Belén Martín-Matutes metoder ger högt utbyte vid milda temperaturer. Hennes forskning fokuserar även på förädling av biomassa och koldioxid för att undvika bildandet av avfall och för att kunna hitta nya förnybara resurser för kemiindustrin.
 • Läs mer om Belén Martín-Matutes forskning: "Ny metod kan skapa kemiska produkter utan farliga mellanled"


 • The Japan Research Foundation for Optically Active Compounds
  announces the recipient of
 • The Yamada-Koda Prize 2017
  Jan-E. Bäckvall

 • The Yamada-Koga Prize, consisting of a medal, a plaque, 500,000 Japanese yen and travel expenses to Japan, is awarded every year to a scientist whose research has had a major impact in the fields of the synthesis of optically active compounds. The Prize was founded in 1995 to commemorate the great contributions to the science in this field by the late Professor Shun-ichi Yamada and the late Professor Kenji Koda. The Yamada-Koga Prize will be awarded to Professor Jan-E. Bäckvall on December 15, 2017, at the 27th Symposium on Optically Active Compounds held in Tokyo, Japan.
 • Läs mer


 • Pris till metallorganisk kemist

 • Uppsala universitet har utsett 2017 års mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.
 • Priset går till Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet.

  Motiveringen lyder:
  Professor Kálmán J. Szabó får priset för sin skicklighet att syntetisera metallorganiska föreningar vilka till exempel kan innehålla bor eller kisel och som kan användas för framställning av olika typer av bioaktiva föreningar.

  Szabó blandar skickligt användningen av teoretiska metoder och modelleringar som kvantmekanik med experiment för att belysa och förstå kemiska reaktionsförlopp. Detta har lagt grunden till hans utveckling av kemin kring så kallade pincer-komplex för katalys, vilket är vissa typer av metaller som kan binda hårt till organiska molekyler och fungera som katalysatorer.

  Läs artikeln: Kemivärlden Biotech


 • Belén Martín-Matute berättar om vägen till att bli professor

 • Med hjälp av rätt lärare och rätt forskningsstöd vid rätt tidpunkt blev karriärresan verklighet för Belén Martín-Matute, professor inom organisk kemi vid Stockholms universitet.
 • Läs artikeln: Tidningen Innovation • Effektivare och miljövänligare metoder för kemisk syntes

 • Kemisk syntes av allt från läkemedel till nya material kräver ofta användning av toxiska lösningsmedel och metaller. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza ska utöka kemisternas verktygslåda med mer hållbara metoder. Inspirerad av naturen använder han ljusenergi för att styra och katalysera miljövänliga kemiska reaktioner.
 • 1900-talets utveckling inom kemisk syntes har varit en förutsättning för vårt moderna samhälle; den har varit fundamental för tillverkning av exempelvis effektiva läkemedel, material till vägar och lysande molekyler till mobildisplayer. Nyttan för mänskligheten speglas av att 58 av 108 Nobelpris i kemi har gått till upptäckter som är relaterade till utveckling av nya syntesmetoder.

  Ett problem inom kemisk syntes är dock att reaktionerna ofta bygger på toxiska lösningsmedel och dyrbara metaller. Vissa substanser kräver också att syntesen genomförs i många steg, vilket ökar svinnet och är kostsamt. Abraham Mendoza vid Stockholms universitet arbetar därför på att ta fram effektivare och mer miljövänliga verktyg för kemister. Med hjälp av ljusenergi och billiga ämnen som aluminium, litium och järn väcker han liv i kemiska molekyler och förmår dem att reagera med varandra. Han kommer även att utveckla kemiska katalysatorer som kan möjliggöra återanvändning av avfall från petrokemisk industri.

  - Vi utvecklar metoder för att tillverka kemikalier snabbare och effektivare med reagens som finns i varje labb. Men vi får dem att bete sig annorlunda med hjälp av sådana LED-ljusslingor som du kan ha hemma, säger Abraham Mendoza.

  De reaktioner som Abraham Mendoza effektiviserar är grundläggande för kemister och kan därför bidra till en mer hållbar kemi inom många olika industrier.

  - Jag är mycket glad över Wallenberg Academy Fellowship som kommer att ge mig och min forskargrupp den stabilitet som behövs för att kunna gripa oss an ambitiösa mål, säger han.

  Abraham Mendozas hemsida


 • Knut och Alice Wallenberg Project Grant till Prof. Belén Martín-Matute

 • Professor Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi, får 35,785 miljoner kronor för projektet "Catalytic Composites for Sustainable Synthesis.
 • Vatten och koldioxid finns i överflöd, men är inte tillräckligt aktiva kemiskt för att vara intressanta för industrin. Tar man däremot bort en syreatom blir vatten vätgas och koldioxid blir kolmonoxid. Båda är mycket användbara för att tillverka exempelvis plaster, jordbrukskemikalier, smörjmedel. Men vätgas är mycket explosivt när det blandas med luft och kolmonoxid är en dödlig gas. Om de däremot så snart de bildas går igenom nästa reaktion på väg mot slutprodukten hinner det inte bli ett farligt mellansteg.

  ‐ Genom att använda ett poröst kompositmaterial kan vätgas eller kolmonoxid delta i ytterligare en kemisk process direkt. På det sättet kan vi använda förnyelsebara resurser utan att det behövs avancerade experimentuppställningar och minimerar samtidigt riskerna för dem som arbetar med framställningen, säger Belén Martín-Matute.

  Mer information of projektet

  Belén Martín-Matutes profilsidaInstitutionen för Organisk Kemi


Forskningen vid institutionen täcker många områden inom experimentell och teoretisk organisk kemi, såsom selektiv syntes, övergångsmetallkatalyserade reaktioner, hypervalent jodkemi, grön kemi, PET-kemi och bioorganisk kemi samt läkemedelskemi vid DDD-platformen vid SciLifeLab.

Utbildningen som ges vid institutionen innefattar flertal kurser på kandidatnivå, och ett masterprogram i organisk kemi. Dessutom erbjuder vi praktiska projekt i forskningsfronten, vilket regelbundet lockar utbytesstudenter till institutionen. Vi har ett omfattande forskningsutbildnings-program, med ett 40-tal doktorander, i organisk kemi.

Senaste publikationer

Daniels Posevins Advances in Stereoselective Palladium(ΙΙ)-Catalyzed Oxidative Transformations of Allenes 2020
Marvin Lübcke Bifunctionalization of Small Organic Molecules Based on Fluorine Incorporation 2020
Ivan Kumaniaev, Kranti Navare, Natalia Crespo Mendes, et al. Conversion of birch bark to biofuels
Green Chemistry
2020
Man-Bo Li, Daniels Posevins, Antoine Geoffroy, et al. Efficient Heterogeneous Palladium-Catalyzed Oxidative Cascade Reactions of Enallenols to Furan and Oxaborole Derivatives
Angewandte Chemie International Edition
2020
Can Zhu, Jie Liu, Binh Khanh Mai, et al. Efficient Stereoselective Carbocyclization to cis-1,4-Disubstituted Heterocycles Enabled by Dual Pd/Electron Transfer Mediator (ETM) Catalysis
Journal of the American Chemical Society
2020
Mirco Zerbetto, Antonino Polimeno, Göran Widmalm Glycosidic linkage flexibility : The psi torsion angle has a bimodal distribution in alpha-L-Rhap-(1 -> 2)-alpha-L-Rhap-OMe as deduced from C-13 NMR spin relaxation
Journal of Chemical Physics
2020
Anon Bunrit, Pemikar Srifa, Thanya Rukkijakan, et al. H3PO2-Catalyzed Intramolecular Stereospecific Substitution of the Hydroxyl Group in Enantioenriched Secondary Alcohols by N-, O-, and S-Centered Nucleophiles to Generate Heterocycles
ACS Catalysis
2020
Daniels Posevins, Man-Bo Li, Erik Svensson Grape, et al. Highly Diastereoselective Palladium-Catalyzed Oxidative Cascade Carbonylative Carbocyclization of Enallenols
Organic Letters
2020
Karl P. J. Gustafson, Arnar Guðmundsson, Éva G. Bajnóczi, et al. In Situ Structural Determination of a Homogeneous Ruthenium Racemization Catalyst and Its Activated Intermediates Using X-Ray Absorption Spectroscopy
Chemistry - A European Journal
2020
Arnar Guðmundsson, Kim Elisabeth Schlipköter, Jan-E. Bäckvall Iron(II)-Catalyzed Biomimetic Aerobic Oxidation of Alcohols
Angewandte Chemie International Edition
2020
Xiang Sheng, Masoud Kazemi, Anna Żądło-Dobrowolska, et al. Mechanism of Biocatalytic Friedel-Crafts Acylation by Acyltransferase from Pseudomonas protegens
ACS Catalysis
2020
Arnar Gudmundsson, Jan-E. Bäckvall On the Use of Iron in Organic Chemistry
Molecules
2020
Michael Oschmann Palladium Catalysis in Directed C-H Bond Activation and Cycloisomerisation Reactions 2020
Can Zhu, Jie Liu, Man-Bo Li, et al. Palladium-catalyzed oxidative dehydrogenative carbonylation reactions using carbon monoxide and mechanistic overviews
Chemical Society Reviews
2020
Ya Gao, Jumin Lee, Göran Widmalm, et al. Preferred conformations of lipooligosaccharides and oligosaccharides of Moraxella catarrhalis
Glycobiology
2020
Elena Subbotina Production and transformation of organic compounds from renewable feedstock : Catalytic approaches 2020
Man-Bo Li, Ying Yang, Abdolrahim A. Rafi, et al. Silver-Triggered Activity of a Heterogeneous Palladium Catalyst in Oxidative Carbonylation Reactions
Angewandte Chemie International Edition
2020
Markel Martínez-Carranza, Pilar Blasco, Robert Gustafsson, et al. Synaptotagmin Binding to Botulinum Neurotoxins
Biochemistry
2020
Michael Oschmann, Linus Johansson Holm, Monireh Pourghasemi-Lati, et al. Synthesis of Elaborate Benzofuran-2-Carboxamide Derivatives through a Combination of 8-Aminoquinoline Directed C–H Arylation and Transamidation Chemistry
Molecules
2020
Zhiyao Zheng, Angela van der Werf, Marie Deliaval, et al. Synthesis of Fluorinated Amide Derivatives via a Radical N-Perfluoroalkylation-Defluorination Pathway
Organic Letters
2020
Margareta R. A. Blomberg The mechanism for oxygen reduction in the C family cbb(3) cytochrome c oxidases - Implications for the proton pumping stoichiometry
Journal of Inorganic Biochemistry
2020
Sunisa Akkarasamiyo, Somsak Ruchirawat, Poonsaksi Ploypradith, et al. Transition-Metal-Catalyzed Suzuki-Miyaura-Type Cross-Coupling Reactions of π-Activated Alcohols
Synthesis (Stuttgart)
2020
Ramasamy Jayarajan, Rajendran Satheeshkumar, Thirumalaswamy Kottha, et al. Water mediated synthesis of 6-amino-5-cyano-2-oxo-N-(pyridin-2-yl)-4-(p-tolyl)-2H-[1,2 '-bipyridine]-3-carboxamide and 6-amino-5-cyano-4-(4-fluorophenyl)-2-oxo-N-(pyridin-2-yl)-2H-[1,2 '-bipyridine]-3-carboxamide - An experimental and computational studies with non-linear optical (NLO) and molecular docking analyses
Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy
2020

Search the website

Loading