1. You are here:
  2. Stockholms Universitet
  3. Institutionen för Organisk Kemi
  • Lediga tjänster

  • Forskare i elektrokemisk omvandling av vatten till vätgas
  • Doktorand i organisk kemi, Julía-Hernández grupp
  • Doktorand i organisk kemi, Martin-Matutes grupp
  • Doktorand i organisk kemi, Himos grupp
  • Doktorand i organisk kemi, Bäckvalls grupp
  • Doktorand i organisk kemi, Mendozas grupp  • Nicklas Selander utsedd till årets lärare på SU 2019


  • Nicklas Selander
  • Nicklas Selander, biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning baserat på studenternas återkoppling. Han har på tre år lyckats leda ett utvecklingsarbete av en av de svåraste kurserna vid institutionen där han skapat en tydlig progression med inspelade konceptföreläsningar, filmer om nyckelbegrepp i kursen, som stöd för studenternas förståelseutveckling. Han handleder också assistenter för undervisningen, och fungerar därmed som rollmodell för andra att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Nicklas Selander tar sig an utmaningar, såsom att ha studenter med funktionsnedsättningar i kursgruppen, med professionalitet och systematik – som när han bjöd in till ett möte med studievägledare och berörda studenter för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt – för alla studenter. Nicklas Selander uppskattas mycket för sina begripliga och handfasta förklaringar till svåra avsnitt och erbjuder studenterna stöd att förstå det centrala och svåra i en interaktiv miljö.

  • Professor Berit Olofsson mottagare av Lindbomska belöningen


  • Berit Olofsson
  • Lindbomska belöningen 2019, 10 000 kr

    Professor Berit Olofsson,

    Institutionen för organisk kemi,
    Stockholms universitet
    "för hennes forskning rörande utveckling av selektiva organiska reaktioner med användning av hypervalenta jodreagens."

  • The Mendoza group is highlighted in the cover of Angewandte Chemie

  • The recent research by M. Costantini and M. Montesinos in the Mendoza lab in collaboration with AstraZeneca Göteborg has demonstrated a unified approach towards the enantioselective synthesis of carbon stereocenters. Key to this discovery is a new stable and practical reagent that is equivalent to a "chiral C-H unit", which is ubiquitous in organic compounds. Mendoza and his team aim to reduce the gap between custom organic synthesis and conventional construction work, in which a small set of precursors, tools and machinery is routinely used to build distinct objects with different sizes and shapes.This new synthetic concept has been highlighted in the cover of the prestigious journal of the German Chemical Society: Angewandte Chemie.  • Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris

    Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.

    Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor.

    Motivering:
    Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelsefulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntesmetoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat.

    Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 25 januari 2019.

    Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.  • Kalman Szabo and co-workers have been awarded a KAW grant.
  • Professor Berit Olofsson has been elected as ChemPubSoc Europe Fellow 2016/2017
  • Marcus Reitti är årets Sigrid Arrhenius-stipendiat

  • Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2018 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 46.000 kronor.
  • Årets stipendiat är Marcus Reitti, Organisk kemi. Reitti beräknas disputera i början av 2019. Hans forskningsprojekt inriktar sig på utveckling av effektiv syntesmetodik under metallfria betingelser, samt mekanismstudier av reaktioner med hypervalenta jodföreningar.
  • Sigrid Arrhenius-stipendiat

  • Kungligt stipendium till kemist

  • Maxim Galkin, forskare vid Institutionen för organisk kemi i Joseph Samecs forskargrupp, får ett kungligt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning kring bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk.
  • Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag. Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
  • Stiftelsens styrelse har beslutat dela ut 15 stipendier, varav ett går till Maxim Galkin vid Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet. Kung Carl XVI Gustaf delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet den 25 maj.

  • Framtidens förnyelsebara resurser


  • Belén Martín-Matute.
    Foto: Anneli Larsson.
  • Belén Martín-Matute, Institutionen för organkemi, får Göran Gustafssonpriset i kemi 2018 för "utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys."
  • Belén Martín-Matute riktar in sig mot utveckling av nya katalytiska processer för att skapa kol-kol och kol-heteroatombindningar. Det handlar bland annat om att omvandla vatten och koldioxid till kemiska produkter utan att behöva hantera farliga mellanled. Heteroatomer, som syre, kväve och halogener (fluor, klor, brom och jod) är vanligt förekommande i läkemedel och jordbrukskemikalier. De bindningarna är därför extra intressanta att skapa.
  • Huvuddelen i Belén Martín-Matutes forskning är att prioritera hållbarhet i metoderna som utvecklas av hennes forskargrupp. Hon använder miljövänliga lösningsmedel och mångsidiga, stabila och strukturellt simpla, men fortfarande effektiva, katalysatorer. Belén Martín-Matutes metoder ger högt utbyte vid milda temperaturer. Hennes forskning fokuserar även på förädling av biomassa och koldioxid för att undvika bildandet av avfall och för att kunna hitta nya förnybara resurser för kemiindustrin.
  • Läs mer om Belén Martín-Matutes forskning: "Ny metod kan skapa kemiska produkter utan farliga mellanled"


  • The Japan Research Foundation for Optically Active Compounds
    announces the recipient of
  • The Yamada-Koda Prize 2017
    Jan-E. Bäckvall

  • The Yamada-Koga Prize, consisting of a medal, a plaque, 500,000 Japanese yen and travel expenses to Japan, is awarded every year to a scientist whose research has had a major impact in the fields of the synthesis of optically active compounds. The Prize was founded in 1995 to commemorate the great contributions to the science in this field by the late Professor Shun-ichi Yamada and the late Professor Kenji Koda. The Yamada-Koga Prize will be awarded to Professor Jan-E. Bäckvall on December 15, 2017, at the 27th Symposium on Optically Active Compounds held in Tokyo, Japan.
  • Läs mer


  • Pris till metallorganisk kemist

  • Uppsala universitet har utsett 2017 års mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.
  • Priset går till Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet.

    Motiveringen lyder:
    Professor Kálmán J. Szabó får priset för sin skicklighet att syntetisera metallorganiska föreningar vilka till exempel kan innehålla bor eller kisel och som kan användas för framställning av olika typer av bioaktiva föreningar.

    Szabó blandar skickligt användningen av teoretiska metoder och modelleringar som kvantmekanik med experiment för att belysa och förstå kemiska reaktionsförlopp. Detta har lagt grunden till hans utveckling av kemin kring så kallade pincer-komplex för katalys, vilket är vissa typer av metaller som kan binda hårt till organiska molekyler och fungera som katalysatorer.

    Läs artikeln: Kemivärlden Biotech


  • Belén Martín-Matute berättar om vägen till att bli professor

  • Med hjälp av rätt lärare och rätt forskningsstöd vid rätt tidpunkt blev karriärresan verklighet för Belén Martín-Matute, professor inom organisk kemi vid Stockholms universitet.
  • Läs artikeln: Tidningen Innovation  • Effektivare och miljövänligare metoder för kemisk syntes

  • Kemisk syntes av allt från läkemedel till nya material kräver ofta användning av toxiska lösningsmedel och metaller. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza ska utöka kemisternas verktygslåda med mer hållbara metoder. Inspirerad av naturen använder han ljusenergi för att styra och katalysera miljövänliga kemiska reaktioner.
  • 1900-talets utveckling inom kemisk syntes har varit en förutsättning för vårt moderna samhälle; den har varit fundamental för tillverkning av exempelvis effektiva läkemedel, material till vägar och lysande molekyler till mobildisplayer. Nyttan för mänskligheten speglas av att 58 av 108 Nobelpris i kemi har gått till upptäckter som är relaterade till utveckling av nya syntesmetoder.

    Ett problem inom kemisk syntes är dock att reaktionerna ofta bygger på toxiska lösningsmedel och dyrbara metaller. Vissa substanser kräver också att syntesen genomförs i många steg, vilket ökar svinnet och är kostsamt. Abraham Mendoza vid Stockholms universitet arbetar därför på att ta fram effektivare och mer miljövänliga verktyg för kemister. Med hjälp av ljusenergi och billiga ämnen som aluminium, litium och järn väcker han liv i kemiska molekyler och förmår dem att reagera med varandra. Han kommer även att utveckla kemiska katalysatorer som kan möjliggöra återanvändning av avfall från petrokemisk industri.

    - Vi utvecklar metoder för att tillverka kemikalier snabbare och effektivare med reagens som finns i varje labb. Men vi får dem att bete sig annorlunda med hjälp av sådana LED-ljusslingor som du kan ha hemma, säger Abraham Mendoza.

    De reaktioner som Abraham Mendoza effektiviserar är grundläggande för kemister och kan därför bidra till en mer hållbar kemi inom många olika industrier.

    - Jag är mycket glad över Wallenberg Academy Fellowship som kommer att ge mig och min forskargrupp den stabilitet som behövs för att kunna gripa oss an ambitiösa mål, säger han.

    Abraham Mendozas hemsida


  • Knut och Alice Wallenberg Project Grant till Prof. Belén Martín-Matute

  • Professor Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi, får 35,785 miljoner kronor för projektet "Catalytic Composites for Sustainable Synthesis.
  • Vatten och koldioxid finns i överflöd, men är inte tillräckligt aktiva kemiskt för att vara intressanta för industrin. Tar man däremot bort en syreatom blir vatten vätgas och koldioxid blir kolmonoxid. Båda är mycket användbara för att tillverka exempelvis plaster, jordbrukskemikalier, smörjmedel. Men vätgas är mycket explosivt när det blandas med luft och kolmonoxid är en dödlig gas. Om de däremot så snart de bildas går igenom nästa reaktion på väg mot slutprodukten hinner det inte bli ett farligt mellansteg.

    ‐ Genom att använda ett poröst kompositmaterial kan vätgas eller kolmonoxid delta i ytterligare en kemisk process direkt. På det sättet kan vi använda förnyelsebara resurser utan att det behövs avancerade experimentuppställningar och minimerar samtidigt riskerna för dem som arbetar med framställningen, säger Belén Martín-Matute.

    Mer information of projektet

    Belén Martín-Matutes profilsidaInstitutionen för Organisk Kemi


Forskningen vid institutionen täcker många områden inom experimentell och teoretisk organisk kemi, såsom selektiv syntes, övergångsmetallkatalyserade reaktioner, hypervalent jodkemi, grön kemi, PET-kemi och bioorganisk kemi samt läkemedelskemi vid DDD-platformen vid SciLifeLab.

Utbildningen som ges vid institutionen innefattar flertal kurser på kandidatnivå, och ett masterprogram i organisk kemi. Dessutom erbjuder vi praktiska projekt i forskningsfronten, vilket regelbundet lockar utbytesstudenter till institutionen. Vi har ett omfattande forskningsutbildnings-program, med ett 40-tal doktorander, i organisk kemi.

Senaste publikationer

Greco González Miera Homogeneous and heterogeneous Cp*Ir(III) catalytic systems : Mechanistic studies of redox processes catalyzed by bifunctional iridium complexes, and synthesis of iridium-functionalized MOFs 2017
Fahmi Himo Recent Trends in Quantum Chemical Modeling of Enzymatic Reactions
Journal of the American Chemical Society
2017
Angela van der Werf, Matic Hribersek, Nicklas Selander N-Trifluoromethylation of Nitrosoarenes with Sodium Triflinate
Organic Letters
2017
Greco González Miera, Antonio Bermejo Gómez, Peter J. Chupas, et al. Topological Transformation of a Metal–Organic Framework Triggered by Ligand Exchange
Inorganic Chemistry
2017
Ahmed F. Abdel-Magied, Wael A. A. Arafa, Tanja M. Laine, et al. Substituent Effects in Molecular Ruthenium Water Oxidation Catalysts Based on Amide Ligands
ChemCatChem
2017
Per E. M. Siegbahn Nucleophilic water attack is not a possible mechanism for O-O bond formation in photosystem II
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
2017
Elena Subbotina, Maxim V. Galkin, Joseph S. M. Samec Pd/C-Catalyzed Hydrogenolysis of Dibenzodioxocin Lignin Model Compounds Using Silanes and Water as Hydrogen Source
ACS Sustainable Chemistry & Engineering
2017
Arvind Kumar Gupta, Sunisa Akkarasamiyo, Andreas Orthaber Rich Coordination Chemistry of pi-Acceptor Dibenzoarsole Ligands
Inorganic Chemistry
2017
Dong Wang, Kálmán J. Szabó Copper-Catalyzed, Stereoselective Cross-Coupling of Cyclic Allyl Boronic Acids with alpha-Diazoketones
Organic Letters
2017
Bianca Manta, Karim Engelmark Cassimjee, Fahmi Himo Quantum Chemical Study of Dual-Substrate Recognition in ω-Transaminase
ACS Omega
2017
Greco González Miera Nonclassical cyclodehydration of diols assisted by metal-ligand cooperation 2017
Souvik Roy, Vlad Pascanu, Sonja Pullen, et al. Catalyst accessibility to chemical reductants in metal-organic frameworks
Chemical Communications
2017
Greco González Miera, Elisa Martínez-Castro, Belén Martín-Matute Acceptorless Alcohol Dehydrogenation : OH vs NH Effect in Bifunctional NHC–Ir(III) Complexes
Organometallics
2017
Bin Yang Catalytic Stereoselective Formation of C–O, C–C and C–B Bonds : A Voyage from Asymmetric Reactions Enabled by Lipases to Stereoselective Palladium-Catalyzed Oxidative Transformations of Enallenes 2017
Tamás Görbe, Karl P. J. Gustafson, Oscar Verho, et al. Design of a Pd(0)-CalB CLEA Biohybrid Catalyst and Its Application in a One-Pot Cascade Reaction
ACS Catalysis
2017
Tove Slagbrand, Alexey Volkov, Paz Trillo, et al. Transformation of Amides into Highly Functionalized Triazolines
ACS Catalysis
2017
Xiang Sheng, Fahmi Himo Theoretical Study of Enzyme Promiscuity : Mechanisms of Hydration and Carboxylation Activities of Phenolic Acid Decarboxylase
ACS Catalysis
2017
Marcin Kalek, Gregory C. Fu Caution in the Use of Nonlinear Effects as a Mechanistic Tool for Catalytic Enantioconvergent Reactions : Intrinsic Negative Nonlinear Effects in the Absence of Higher-Order Species
Journal of the American Chemical Society
2017
Wen-Jie Wei, Per E. M. Siegbahn, Rong-Zhen Liao Theoretical Study of the Mechanism of the Nonheme Iron Enzyme EgtB
Inorganic Chemistry
2017
Zhengnan Shen, Hani Mobarak, Wei Li, et al. Synthesis of ss-(1 -> 2)-Linked 6-Deoxy-L-altropyranose Oligosaccharides via Gold(I)-Catalyzed Glycosylation of an ortho-Hexynylbenzoate Donor
Journal of Organic Chemistry
2017
Helena Lundberg, Fredrik Tinnis, Jiji Zhang, et al. Mechanistic Elucidation of Zirconium-Catalyzed Direct Amidation
Journal of the American Chemical Society
2017
Ying-Ying Li, Ke Ye, Per E. M. Siegbahn, et al. Mechanism of Water Oxidation Catalyzed by a Mononuclear Manganese Complex
ChemSusChem
2017
Elin Stridfeldt Hypervalent Iodine Reagents in Metal-Free Arylations and Vinylations : Investigation of Suitable Coupling Partners and Synthesis of New Reagents 2017
Lujia Mao, Kálmán J. Szabó, Todd B. Marder Synthesis of Benzyl-, Allyl-, and Allenyl-boronates via Copper-Catalyzed Borylation of Alcohols
Organic Letters
2017
Youai Qiu, Bin Yang, Tuo Jiang, et al. Palladium-Catalyzed Oxidative Cascade Carbonylative Spirolactonization of Enallenols
Angewandte Chemie International Edition
2017
Sara Moa Quantum chemical modelling of enantioselectivity in alcohol dehydrogenase 2017
Veluru Ramesh Naidu, Daniels Posevins, Chandra M. R. Volla, et al. Selective Cascade Reaction of Bisallenes via Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidative Carbocyclization-Borylation and Aldehyde Trapping
Angewandte Chemie International Edition
2017
Hai-Bin Yang, Nicklas Selander Divergent Iron-Catalyzed Coupling of O-Acyloximes with Silyl Enol Ethers
Chemistry - A European Journal
2017
Antonio Bermejo Góme, Miguel A. Cortés González, Marvin Lübcke, et al. Synthesis of trifluoromethyl moieties by late-stage copper (I) mediated nucleophilic fluorination
Journal of fluorine chemistry
2017
Bin Yang, Youai Qiu, Tuo Jiang, et al. Enantioselective Palladium-Catalyzed Carbonylative Carbocyclization of Enallenes via Cross-Dehydrogenative Coupling with Terminal Alkyne : Efficient Construction of a-Chirality of Ketones
Angewandte Chemie International Edition
2017
Cristiana Margarita, Pher G. Andersson Evolution and Prospects of the Asymmetric Hydrogenation of Unfunctionalized Olefins
Journal of the American Chemical Society
2017
Jorge Otero-Fraga, Marc Montesinos-Magraner, Abraham Mendoza Perspectives on Intermolecular Azomethine Ylide [3+2] Cycloadditions with Non-Electrophilic Olefins
Synthesis (Stuttgart)
2017
Jiji Zhang, Kálmán J. Szabó, Fahmi Himo Metathesis Mechanism of Zinc-Catalyzed Fluorination of Alkenes with Hypervalent Fluoroiodine
ACS Catalysis
2017
Bianca Manta Quantum Chemical Studies of Enzymatic Reaction Mechanisms 2017
Erik Lindstedt Metal-Free O- and C-Arylation with Diaryliodonium Salts 2017
Robert Gustafsson, Ann-Sofie Jemth, Nina M. S. Gustafsson, et al. Crystal Structure of the Emerging Cancer Target MTHFD2 in Complex with a Substrate-Based Inhibitor
Cancer Research
2017
Youai Qiu, Bin Yang, Can Zhu, et al. Highly selective olefin-assisted palladium-catalyzed oxidative carbocyclization via remote olefin insertion
Chemical Science
2017
Mourice Victor Nyangabo Mbunde, Ester Innocent, Faith Mabiki, et al. Ethnobotanical survey and toxicity evaluation of medicinal plants used for fungal remedy in the Southern Highlands of Tanzania
Journal of Intercultural Ethnopharmacology
2017
Jianguo Liu Iridium Catalysed Asymmetric Hydrogenation of Olefins and Dynamic Kinetic Resolution in the Asymmetric Hydrogenation of Allylic Alcohols 2017
Mojgan Heshmat, Timofei Privalov A Prediction of Proton-Catalyzed Hydrogenation of Ketones in Lewis Basic Solvent through Facile Splitting of Hydrogen Molecules
Chemistry - A European Journal
2017
Karl P. J. Gustafson, Arnar Gudmundsson, Kayla Lewis, et al. Chemoenzymatic Dynamic Kinetic Resolution of Secondary Alcohols Using an Air- and Moisture-Stable Iron Racemization Catalyst
Chemistry - A European Journal
2017
Nadia O. Ilchenko, Martin Hedberg, Kálmán J. Szabó Fluorinative ring-opening of cyclopropanes by hypervalent iodine reagents. An efficient method for 1,3-oxyfluorination and 1,3-difluorination
Chemical Sience
2017
Hai-Bin Yang, Nicklas Selander A redox-economical synthesis of trifluoromethylated enamides with the Langlois reagent
Organic and biomolecular chemistry
2017
Karl P. J. Gustafson, Andrey Shatskiy, Oscar Verho, et al. Water oxidation mediated by ruthenium oxide nanoparticles supported on siliceous mesocellular foam
Catalysis Science & Technology
2017
Colin Diner, Kálmán J. Szabó Recent Advances in the Preparation and Application of Allylboron Species in Organic Synthesis
Journal of the American Chemical Society
2017
Christoffer Hamark, Ronnie P. -A. Berntsson, Geoffrey Masuyer, et al. Glycans Confer Specificity to the Recognition of Ganglioside Receptors by Botulinum Neurotoxin A
Journal of the American Chemical Society
2017
Margareta R. A. Blomberg Can Reduction of NO to N2O in Cytochrome c Dependent Nitric Oxide Reductase Proceed through a Trans-Mechanism?
Biochemistry
2017
Nadia O. Ilchenko Novel Applications of Benziodoxole Reagents in the Synthesis of Organofluorine Compounds 2017

Search the website

Loading