1. You are here:
 2. Stockholm University
 3. Department of Organic Chemistry
 • Available Positions

 • Researcher in Electrochemically Driven Water Splitting
 • PhD in Organic Chemistry, Julía-Hernández group
 • PhD in Organic Chemistry, Martin-Matute group
 • PhD in Organic Chemistry, Himo group
 • PhD in Organic Chemistry, Bäckvall group
 • PhD in Organic Chemistry, Mendoza group • Nicklas Selander utsedd till årets lärare på SU 2019


 • Nicklas Selander
 • Nicklas Selander, biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning baserat på studenternas återkoppling. Han har på tre år lyckats leda ett utvecklingsarbete av en av de svåraste kurserna vid institutionen där han skapat en tydlig progression med inspelade konceptföreläsningar, filmer om nyckelbegrepp i kursen, som stöd för studenternas förståelseutveckling. Han handleder också assistenter för undervisningen, och fungerar därmed som rollmodell för andra att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Nicklas Selander tar sig an utmaningar, såsom att ha studenter med funktionsnedsättningar i kursgruppen, med professionalitet och systematik – som när han bjöd in till ett möte med studievägledare och berörda studenter för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt – för alla studenter. Nicklas Selander uppskattas mycket för sina begripliga och handfasta förklaringar till svåra avsnitt och erbjuder studenterna stöd att förstå det centrala och svåra i en interaktiv miljö.

 • Professor Berit Olofsson mottagare av Lindbomska belöningen


 • Berit Olofsson
 • Lindbomska belöningen 2019, 10 000 kr

  Professor Berit Olofsson,

  Institutionen för organisk kemi,
  Stockholms universitet
  "för hennes forskning rörande utveckling av selektiva organiska reaktioner med användning av hypervalenta jodreagens."

 • The Mendoza group is highlighted in the cover of Angewandte Chemie

 • The recent research by M. Costantini and M. Montesinos in the Mendoza lab in collaboration with AstraZeneca Göteborg has demonstrated a unified approach towards the enantioselective synthesis of carbon stereocenters. Key to this discovery is a new stable and practical reagent that is equivalent to a "chiral C-H unit", which is ubiquitous in organic compounds. Mendoza and his team aim to reduce the gap between custom organic synthesis and conventional construction work, in which a small set of precursors, tools and machinery is routinely used to build distinct objects with different sizes and shapes.This new synthetic concept has been highlighted in the cover of the prestigious journal of the German Chemical Society: Angewandte Chemie. • Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris

  Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.

  Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor.

  Motivering:
  Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelsefulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntesmetoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat.

  Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 25 januari 2019.

  Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi. • Kalman Szabo and co-workers have been awarded a KAW grant.
 • Professor Berit Olofsson has been elected as ChemPubSoc Europe Fellow 2016/2017
 • Marcus Reitti is this year's Sigrid Arrhenius fellow

 • The Faculty of Science at Stockholm University has appointed the recipient of the 2018 scholarship from the Sigrid Arrhenius fund. The scholarship rewards an outstanding research project leading to a doctorate. The recipient of the scholarship is awarded SEK 46,000.
 • The winner of this year's scholarship is Marcus Reitti from the Department of Organic Chemistry. Reitti is expected to complete his doctorate by the end of 2018. His research project focuses on development of efficient synthetic methodology under metal-free conditions, and mechanistic studies of reactions with hypervalent iodine reagents.
 • Sigrid Arrhenius fellow

 • Kungligt stipendium till kemist

 • Maxim Galkin, forskare vid Institutionen för organisk kemi i Joseph Samecs forskargrupp, får ett kungligt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning kring bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk.
 • Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag. Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
 • Stiftelsens styrelse har beslutat dela ut 15 stipendier, varav ett går till Maxim Galkin vid Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet. Kung Carl XVI Gustaf delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet den 25 maj.

 • Framtidens förnyelsebara resurser


 • Belén Martín-Matute.
  Foto: Anneli Larsson.
 • Belén Martín-Matute, Institutionen för organkemi, får Göran Gustafssonpriset i kemi 2018 för "utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys."
 • Belén Martín-Matute riktar in sig mot utveckling av nya katalytiska processer för att skapa kol-kol och kol-heteroatombindningar. Det handlar bland annat om att omvandla vatten och koldioxid till kemiska produkter utan att behöva hantera farliga mellanled. Heteroatomer, som syre, kväve och halogener (fluor, klor, brom och jod) är vanligt förekommande i läkemedel och jordbrukskemikalier. De bindningarna är därför extra intressanta att skapa.
 • Huvuddelen i Belén Martín-Matutes forskning är att prioritera hållbarhet i metoderna som utvecklas av hennes forskargrupp. Hon använder miljövänliga lösningsmedel och mångsidiga, stabila och strukturellt simpla, men fortfarande effektiva, katalysatorer. Belén Martín-Matutes metoder ger högt utbyte vid milda temperaturer. Hennes forskning fokuserar även på förädling av biomassa och koldioxid för att undvika bildandet av avfall och för att kunna hitta nya förnybara resurser för kemiindustrin.
 • Läs mer om Belén Martín-Matutes forskning: Read more


 • The Japan Research Foundation for Optically Active Compounds
  announces the recipient of
 • The Yamada-Koda Prize 2017
  Jan-E. Bäckvall

 • The Yamada-Koga Prize, consisting of a medal, a plaque, 500,000 Japanese yen and travel expenses to Japan, is awarded every year to a scientist whose research has had a major impact in the fields of the synthesis of optically active compounds. The Prize was founded in 1995 to commemorate the great contributions to the science in this field by the late Professor Shun-ichi Yamada and the late Professor Kenji Koda. The Yamada-Koga Prize will be awarded to Professor Jan-E. Bäckvall on December 15, 2017, at the 27th Symposium on Optically Active Compounds held in Tokyo, Japan.
 • Read more


 • Pris till metallorganisk kemist

 • Uppsala universitet har utsett 2017 års mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.
 • Priset går till Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet.

  Motiveringen lyder:
  Professor Kálmán J. Szabó får priset för sin skicklighet att syntetisera metallorganiska föreningar vilka till exempel kan innehålla bor eller kisel och som kan användas för framställning av olika typer av bioaktiva föreningar.

  Szabó blandar skickligt användningen av teoretiska metoder och modelleringar som kvantmekanik med experiment för att belysa och förstå kemiska reaktionsförlopp. Detta har lagt grunden till hans utveckling av kemin kring så kallade pincer-komplex för katalys, vilket är vissa typer av metaller som kan binda hårt till organiska molekyler och fungera som katalysatorer.

  Read article (swedish): Kemivärlden Biotech


 • Belén Martín-Matute berättar om vägen till att bli professor

 • Med hjälp av rätt lärare och rätt forskningsstöd vid rätt tidpunkt blev karriärresan verklighet för Belén Martín-Matute, professor inom organisk kemi vid Stockholms universitet.
 • Read article (swedish): Tidningen Innovation • More effective and environmentally-friendly methods for chemical synthesis

 • Chemical synthesis of everything from pharmaceuticals to new materials often requires the use of toxic solvents and metals. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza will expand the chemists' toolbox with more sustainable methods. Inspired by nature, he uses the energy of light to control and catalyse environmentally friendly chemical reactions.
 • Twentieth century developments in chemical synthesis have been necessary for our modern world; they have been fundamental to the manufacture of effective pharmaceuticals, material for roads and illuminated molecules for mobile displays, to name a few things. The benefits for mankind are reflected in how 58 of 108 Nobel Prizes in Chemistry have been awarded to discoveries related to the development of new synthesis methods.

  However, one problem in chemical synthesis is that reactions are often based upon toxic solvents and expensive metals. Some substances also require synthesis to be carried out in many steps, which increases waste and is expensive. Dr. Abraham Mendoza from Stockholm University is therefore working on the development of more effective and environmentally friendly tools for chemists. Using light energy and cheap elements such as aluminium, lithium and iron, he wakes chemical molecules to life and facilitates chemical reactions. He will also develop chemical catalysts that can enable the re-use of waste from the petrochemical industry.

  - We are developing methods for a faster and more effective manufacture of chemicals using reagents that are already in the labs. But we make them behave differently by using LED-light chains such as the ones you may have at home, Abraham Mendoza says.

  The reactions that Abraham Mendoza is rationalizing are foundational for chemists and may thus contribute to more sustainable chemistry in many different industries.

  - I am very happy for Wallenberg Academy Fellowship giving me and my research group the stability needed to reach such ambitious goal, he says.

  Webpage for Abraham Mendoza


 • Knut och Alice Wallenberg Project Grant for Prof. Belén Martín-Matute

 • Professor Belén Martín-Matute, Department of Organic Chemistry, got 35.785 million kronor for her project "Catalytic Composites for Sustainable Synthesis."
 • The world has an abundance of water and carbon dioxide, but they are too stable to be of interest to industry. However, with one oxygen atom removed, they become hydrogen gas and carbon monoxide respectively. Both of these are extremely useful in plastics, agricultural chemicals and lubricants. The problem is that hydrogen gas is extremely flammable when mixed with air and that carbon monoxide is deadly when breathed. But, if you could use them as soon as they're made you could sidestep that dangerous middle stage.

  ‐ By using a porous composite material, hydrogen gas and carbon monoxide can be used in the next chemical process immediately. So we can use renewable resources without needing complicated experimental setup while also minimising the risk to people who work with the chemicals, says Belén Martín-Matute.

  More information about the project

  Webpage for Belén Martín-MatuteDepartment of Organic Chemistry


The research activities at the department cover many areas of experimental and theoretical organic chemistry, including selective synthesis, transition metal-catalyzed organic transformations, hypervalent iodine chemistry, green chemistry, PET chemistry and bioorganic chemistry as well as medicinal chemistry at the DDD platform at SciLifeLab.

The education offered at the department includes several courses at the bachelor level, and a master program in organic chemistry. In addition, we offer practical projects in the research front, which regularly attract exchange students to the department. We have a comprehensive research education program, with about 40 PhD students, in organic chemistry.

Recent Publications

Greco González Miera Homogeneous and heterogeneous Cp*Ir(III) catalytic systems : Mechanistic studies of redox processes catalyzed by bifunctional iridium complexes, and synthesis of iridium-functionalized MOFs 2017
Fahmi Himo Recent Trends in Quantum Chemical Modeling of Enzymatic Reactions
Journal of the American Chemical Society
2017
Angela van der Werf, Matic Hribersek, Nicklas Selander N-Trifluoromethylation of Nitrosoarenes with Sodium Triflinate
Organic Letters
2017
Greco González Miera, Antonio Bermejo Gómez, Peter J. Chupas, et al. Topological Transformation of a Metal–Organic Framework Triggered by Ligand Exchange
Inorganic Chemistry
2017
Ahmed F. Abdel-Magied, Wael A. A. Arafa, Tanja M. Laine, et al. Substituent Effects in Molecular Ruthenium Water Oxidation Catalysts Based on Amide Ligands
ChemCatChem
2017
Per E. M. Siegbahn Nucleophilic water attack is not a possible mechanism for O-O bond formation in photosystem II
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
2017
Elena Subbotina, Maxim V. Galkin, Joseph S. M. Samec Pd/C-Catalyzed Hydrogenolysis of Dibenzodioxocin Lignin Model Compounds Using Silanes and Water as Hydrogen Source
ACS Sustainable Chemistry & Engineering
2017
Arvind Kumar Gupta, Sunisa Akkarasamiyo, Andreas Orthaber Rich Coordination Chemistry of pi-Acceptor Dibenzoarsole Ligands
Inorganic Chemistry
2017
Dong Wang, Kálmán J. Szabó Copper-Catalyzed, Stereoselective Cross-Coupling of Cyclic Allyl Boronic Acids with alpha-Diazoketones
Organic Letters
2017
Bianca Manta, Karim Engelmark Cassimjee, Fahmi Himo Quantum Chemical Study of Dual-Substrate Recognition in ω-Transaminase
ACS Omega
2017
Greco González Miera Nonclassical cyclodehydration of diols assisted by metal-ligand cooperation 2017
Souvik Roy, Vlad Pascanu, Sonja Pullen, et al. Catalyst accessibility to chemical reductants in metal-organic frameworks
Chemical Communications
2017
Greco González Miera, Elisa Martínez-Castro, Belén Martín-Matute Acceptorless Alcohol Dehydrogenation : OH vs NH Effect in Bifunctional NHC–Ir(III) Complexes
Organometallics
2017
Bin Yang Catalytic Stereoselective Formation of C–O, C–C and C–B Bonds : A Voyage from Asymmetric Reactions Enabled by Lipases to Stereoselective Palladium-Catalyzed Oxidative Transformations of Enallenes 2017
Tamás Görbe, Karl P. J. Gustafson, Oscar Verho, et al. Design of a Pd(0)-CalB CLEA Biohybrid Catalyst and Its Application in a One-Pot Cascade Reaction
ACS Catalysis
2017
Tove Slagbrand, Alexey Volkov, Paz Trillo, et al. Transformation of Amides into Highly Functionalized Triazolines
ACS Catalysis
2017
Xiang Sheng, Fahmi Himo Theoretical Study of Enzyme Promiscuity : Mechanisms of Hydration and Carboxylation Activities of Phenolic Acid Decarboxylase
ACS Catalysis
2017
Marcin Kalek, Gregory C. Fu Caution in the Use of Nonlinear Effects as a Mechanistic Tool for Catalytic Enantioconvergent Reactions : Intrinsic Negative Nonlinear Effects in the Absence of Higher-Order Species
Journal of the American Chemical Society
2017
Wen-Jie Wei, Per E. M. Siegbahn, Rong-Zhen Liao Theoretical Study of the Mechanism of the Nonheme Iron Enzyme EgtB
Inorganic Chemistry
2017
Zhengnan Shen, Hani Mobarak, Wei Li, et al. Synthesis of ss-(1 -> 2)-Linked 6-Deoxy-L-altropyranose Oligosaccharides via Gold(I)-Catalyzed Glycosylation of an ortho-Hexynylbenzoate Donor
Journal of Organic Chemistry
2017
Helena Lundberg, Fredrik Tinnis, Jiji Zhang, et al. Mechanistic Elucidation of Zirconium-Catalyzed Direct Amidation
Journal of the American Chemical Society
2017
Ying-Ying Li, Ke Ye, Per E. M. Siegbahn, et al. Mechanism of Water Oxidation Catalyzed by a Mononuclear Manganese Complex
ChemSusChem
2017
Elin Stridfeldt Hypervalent Iodine Reagents in Metal-Free Arylations and Vinylations : Investigation of Suitable Coupling Partners and Synthesis of New Reagents 2017
Lujia Mao, Kálmán J. Szabó, Todd B. Marder Synthesis of Benzyl-, Allyl-, and Allenyl-boronates via Copper-Catalyzed Borylation of Alcohols
Organic Letters
2017
Youai Qiu, Bin Yang, Tuo Jiang, et al. Palladium-Catalyzed Oxidative Cascade Carbonylative Spirolactonization of Enallenols
Angewandte Chemie International Edition
2017
Sara Moa Quantum chemical modelling of enantioselectivity in alcohol dehydrogenase 2017
Veluru Ramesh Naidu, Daniels Posevins, Chandra M. R. Volla, et al. Selective Cascade Reaction of Bisallenes via Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidative Carbocyclization-Borylation and Aldehyde Trapping
Angewandte Chemie International Edition
2017
Hai-Bin Yang, Nicklas Selander Divergent Iron-Catalyzed Coupling of O-Acyloximes with Silyl Enol Ethers
Chemistry - A European Journal
2017
Antonio Bermejo Góme, Miguel A. Cortés González, Marvin Lübcke, et al. Synthesis of trifluoromethyl moieties by late-stage copper (I) mediated nucleophilic fluorination
Journal of fluorine chemistry
2017
Bin Yang, Youai Qiu, Tuo Jiang, et al. Enantioselective Palladium-Catalyzed Carbonylative Carbocyclization of Enallenes via Cross-Dehydrogenative Coupling with Terminal Alkyne : Efficient Construction of a-Chirality of Ketones
Angewandte Chemie International Edition
2017
Cristiana Margarita, Pher G. Andersson Evolution and Prospects of the Asymmetric Hydrogenation of Unfunctionalized Olefins
Journal of the American Chemical Society
2017
Jorge Otero-Fraga, Marc Montesinos-Magraner, Abraham Mendoza Perspectives on Intermolecular Azomethine Ylide [3+2] Cycloadditions with Non-Electrophilic Olefins
Synthesis (Stuttgart)
2017
Jiji Zhang, Kálmán J. Szabó, Fahmi Himo Metathesis Mechanism of Zinc-Catalyzed Fluorination of Alkenes with Hypervalent Fluoroiodine
ACS Catalysis
2017
Bianca Manta Quantum Chemical Studies of Enzymatic Reaction Mechanisms 2017
Erik Lindstedt Metal-Free O- and C-Arylation with Diaryliodonium Salts 2017
Robert Gustafsson, Ann-Sofie Jemth, Nina M. S. Gustafsson, et al. Crystal Structure of the Emerging Cancer Target MTHFD2 in Complex with a Substrate-Based Inhibitor
Cancer Research
2017
Youai Qiu, Bin Yang, Can Zhu, et al. Highly selective olefin-assisted palladium-catalyzed oxidative carbocyclization via remote olefin insertion
Chemical Science
2017
Mourice Victor Nyangabo Mbunde, Ester Innocent, Faith Mabiki, et al. Ethnobotanical survey and toxicity evaluation of medicinal plants used for fungal remedy in the Southern Highlands of Tanzania
Journal of Intercultural Ethnopharmacology
2017
Jianguo Liu Iridium Catalysed Asymmetric Hydrogenation of Olefins and Dynamic Kinetic Resolution in the Asymmetric Hydrogenation of Allylic Alcohols 2017
Mojgan Heshmat, Timofei Privalov A Prediction of Proton-Catalyzed Hydrogenation of Ketones in Lewis Basic Solvent through Facile Splitting of Hydrogen Molecules
Chemistry - A European Journal
2017
Karl P. J. Gustafson, Arnar Gudmundsson, Kayla Lewis, et al. Chemoenzymatic Dynamic Kinetic Resolution of Secondary Alcohols Using an Air- and Moisture-Stable Iron Racemization Catalyst
Chemistry - A European Journal
2017
Nadia O. Ilchenko, Martin Hedberg, Kálmán J. Szabó Fluorinative ring-opening of cyclopropanes by hypervalent iodine reagents. An efficient method for 1,3-oxyfluorination and 1,3-difluorination
Chemical Sience
2017
Hai-Bin Yang, Nicklas Selander A redox-economical synthesis of trifluoromethylated enamides with the Langlois reagent
Organic and biomolecular chemistry
2017
Karl P. J. Gustafson, Andrey Shatskiy, Oscar Verho, et al. Water oxidation mediated by ruthenium oxide nanoparticles supported on siliceous mesocellular foam
Catalysis Science & Technology
2017
Colin Diner, Kálmán J. Szabó Recent Advances in the Preparation and Application of Allylboron Species in Organic Synthesis
Journal of the American Chemical Society
2017
Christoffer Hamark, Ronnie P. -A. Berntsson, Geoffrey Masuyer, et al. Glycans Confer Specificity to the Recognition of Ganglioside Receptors by Botulinum Neurotoxin A
Journal of the American Chemical Society
2017
Margareta R. A. Blomberg Can Reduction of NO to N2O in Cytochrome c Dependent Nitric Oxide Reductase Proceed through a Trans-Mechanism?
Biochemistry
2017
Nadia O. Ilchenko Novel Applications of Benziodoxole Reagents in the Synthesis of Organofluorine Compounds 2017
Secretariat office hours
Mon - Fri 09.00 - 15.00

Search the website

Loading