1. You are here:
 2. Stockholm University
 3. Department of Organic Chemistry
 • Information for students and staff about the coronavirus

  Information on the coronavirus in relation to Stockholm University's activities is updated continuously.
 • Prof. Belén Martín-Matute elected in the International Advisory Board of ACS Sustainable Chemistry & Engineering


 • Prof. Belén Martín-Matute

 • Prof. Belén Martín-Matute elected in the International Advisory Board of ACS Sustainable Chemistry & Engineering

 • Stockholm University has decided to postpone Open Day 11 March.


 • The Open Day event is postponed, and a new date has not been set. The postponement is due to new information from the Public Health Agency of Sweden regarding the increased risk of the new coronavirus spreading in the Stockholm region.

  For questions about the Open Day, contact info@su.se.

  Other activities will continue as usual. For information about other events, please contact the organizer.

  Information for students and staff about the coronavirus
 • Professor Berit Olofsson elected in the International Advisory Board of Angewandte


 • Berit Olofsson

 • Berit Olofsson (Stockholm University, Sweden) will join the Angewandte Chemie International Advisory Board in 2020.
  Link
 • Nicklas Selander utsedd till årets lärare på SU 2019


 • Nicklas Selander
 • Nicklas Selander, biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning baserat på studenternas återkoppling. Han har på tre år lyckats leda ett utvecklingsarbete av en av de svåraste kurserna vid institutionen där han skapat en tydlig progression med inspelade konceptföreläsningar, filmer om nyckelbegrepp i kursen, som stöd för studenternas förståelseutveckling. Han handleder också assistenter för undervisningen, och fungerar därmed som rollmodell för andra att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Nicklas Selander tar sig an utmaningar, såsom att ha studenter med funktionsnedsättningar i kursgruppen, med professionalitet och systematik – som när han bjöd in till ett möte med studievägledare och berörda studenter för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt – för alla studenter. Nicklas Selander uppskattas mycket för sina begripliga och handfasta förklaringar till svåra avsnitt och erbjuder studenterna stöd att förstå det centrala och svåra i en interaktiv miljö.

 • Professor Berit Olofsson mottagare av Lindbomska belöningen


 • Berit Olofsson
 • Lindbomska belöningen 2019, 10 000 kr

  Professor Berit Olofsson,

  Institutionen för organisk kemi,
  Stockholms universitet
  "för hennes forskning rörande utveckling av selektiva organiska reaktioner med användning av hypervalenta jodreagens."

 • The Mendoza group is highlighted in the cover of Angewandte Chemie

 • The recent research by M. Costantini and M. Montesinos in the Mendoza lab in collaboration with AstraZeneca Göteborg has demonstrated a unified approach towards the enantioselective synthesis of carbon stereocenters. Key to this discovery is a new stable and practical reagent that is equivalent to a "chiral C-H unit", which is ubiquitous in organic compounds. Mendoza and his team aim to reduce the gap between custom organic synthesis and conventional construction work, in which a small set of precursors, tools and machinery is routinely used to build distinct objects with different sizes and shapes.This new synthetic concept has been highlighted in the cover of the prestigious journal of the German Chemical Society: Angewandte Chemie. • Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris

  Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.

  Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor.

  Motivering:
  Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelsefulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntesmetoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat.

  Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 25 januari 2019.

  Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi. • Kalman Szabo and co-workers have been awarded a KAW grant.
 • Professor Berit Olofsson has been elected as ChemPubSoc Europe Fellow 2016/2017
 • Marcus Reitti is this year's Sigrid Arrhenius fellow

 • The Faculty of Science at Stockholm University has appointed the recipient of the 2018 scholarship from the Sigrid Arrhenius fund. The scholarship rewards an outstanding research project leading to a doctorate. The recipient of the scholarship is awarded SEK 46,000.
 • The winner of this year's scholarship is Marcus Reitti from the Department of Organic Chemistry. Reitti is expected to complete his doctorate by the end of 2018. His research project focuses on development of efficient synthetic methodology under metal-free conditions, and mechanistic studies of reactions with hypervalent iodine reagents.
 • Sigrid Arrhenius fellow

 • Kungligt stipendium till kemist

 • Maxim Galkin, forskare vid Institutionen för organisk kemi i Joseph Samecs forskargrupp, får ett kungligt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning kring bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk.
 • Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag. Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
 • Stiftelsens styrelse har beslutat dela ut 15 stipendier, varav ett går till Maxim Galkin vid Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet. Kung Carl XVI Gustaf delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet den 25 maj.

 • Framtidens förnyelsebara resurser


 • Belén Martín-Matute.
  Foto: Anneli Larsson.
 • Belén Martín-Matute, Institutionen för organkemi, får Göran Gustafssonpriset i kemi 2018 för "utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys."
 • Belén Martín-Matute riktar in sig mot utveckling av nya katalytiska processer för att skapa kol-kol och kol-heteroatombindningar. Det handlar bland annat om att omvandla vatten och koldioxid till kemiska produkter utan att behöva hantera farliga mellanled. Heteroatomer, som syre, kväve och halogener (fluor, klor, brom och jod) är vanligt förekommande i läkemedel och jordbrukskemikalier. De bindningarna är därför extra intressanta att skapa.
 • Huvuddelen i Belén Martín-Matutes forskning är att prioritera hållbarhet i metoderna som utvecklas av hennes forskargrupp. Hon använder miljövänliga lösningsmedel och mångsidiga, stabila och strukturellt simpla, men fortfarande effektiva, katalysatorer. Belén Martín-Matutes metoder ger högt utbyte vid milda temperaturer. Hennes forskning fokuserar även på förädling av biomassa och koldioxid för att undvika bildandet av avfall och för att kunna hitta nya förnybara resurser för kemiindustrin.
 • Läs mer om Belén Martín-Matutes forskning: Read more


 • The Japan Research Foundation for Optically Active Compounds
  announces the recipient of
 • The Yamada-Koda Prize 2017
  Jan-E. Bäckvall

 • The Yamada-Koga Prize, consisting of a medal, a plaque, 500,000 Japanese yen and travel expenses to Japan, is awarded every year to a scientist whose research has had a major impact in the fields of the synthesis of optically active compounds. The Prize was founded in 1995 to commemorate the great contributions to the science in this field by the late Professor Shun-ichi Yamada and the late Professor Kenji Koda. The Yamada-Koga Prize will be awarded to Professor Jan-E. Bäckvall on December 15, 2017, at the 27th Symposium on Optically Active Compounds held in Tokyo, Japan.
 • Read more


 • Pris till metallorganisk kemist

 • Uppsala universitet har utsett 2017 års mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.
 • Priset går till Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet.

  Motiveringen lyder:
  Professor Kálmán J. Szabó får priset för sin skicklighet att syntetisera metallorganiska föreningar vilka till exempel kan innehålla bor eller kisel och som kan användas för framställning av olika typer av bioaktiva föreningar.

  Szabó blandar skickligt användningen av teoretiska metoder och modelleringar som kvantmekanik med experiment för att belysa och förstå kemiska reaktionsförlopp. Detta har lagt grunden till hans utveckling av kemin kring så kallade pincer-komplex för katalys, vilket är vissa typer av metaller som kan binda hårt till organiska molekyler och fungera som katalysatorer.

  Read article (swedish): Kemivärlden Biotech


 • Belén Martín-Matute berättar om vägen till att bli professor

 • Med hjälp av rätt lärare och rätt forskningsstöd vid rätt tidpunkt blev karriärresan verklighet för Belén Martín-Matute, professor inom organisk kemi vid Stockholms universitet.
 • Read article (swedish): Tidningen Innovation • More effective and environmentally-friendly methods for chemical synthesis

 • Chemical synthesis of everything from pharmaceuticals to new materials often requires the use of toxic solvents and metals. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza will expand the chemists' toolbox with more sustainable methods. Inspired by nature, he uses the energy of light to control and catalyse environmentally friendly chemical reactions.
 • Twentieth century developments in chemical synthesis have been necessary for our modern world; they have been fundamental to the manufacture of effective pharmaceuticals, material for roads and illuminated molecules for mobile displays, to name a few things. The benefits for mankind are reflected in how 58 of 108 Nobel Prizes in Chemistry have been awarded to discoveries related to the development of new synthesis methods.

  However, one problem in chemical synthesis is that reactions are often based upon toxic solvents and expensive metals. Some substances also require synthesis to be carried out in many steps, which increases waste and is expensive. Dr. Abraham Mendoza from Stockholm University is therefore working on the development of more effective and environmentally friendly tools for chemists. Using light energy and cheap elements such as aluminium, lithium and iron, he wakes chemical molecules to life and facilitates chemical reactions. He will also develop chemical catalysts that can enable the re-use of waste from the petrochemical industry.

  - We are developing methods for a faster and more effective manufacture of chemicals using reagents that are already in the labs. But we make them behave differently by using LED-light chains such as the ones you may have at home, Abraham Mendoza says.

  The reactions that Abraham Mendoza is rationalizing are foundational for chemists and may thus contribute to more sustainable chemistry in many different industries.

  - I am very happy for Wallenberg Academy Fellowship giving me and my research group the stability needed to reach such ambitious goal, he says.

  Webpage for Abraham Mendoza


 • Knut och Alice Wallenberg Project Grant for Prof. Belén Martín-Matute

 • Professor Belén Martín-Matute, Department of Organic Chemistry, got 35.785 million kronor for her project "Catalytic Composites for Sustainable Synthesis."
 • The world has an abundance of water and carbon dioxide, but they are too stable to be of interest to industry. However, with one oxygen atom removed, they become hydrogen gas and carbon monoxide respectively. Both of these are extremely useful in plastics, agricultural chemicals and lubricants. The problem is that hydrogen gas is extremely flammable when mixed with air and that carbon monoxide is deadly when breathed. But, if you could use them as soon as they're made you could sidestep that dangerous middle stage.

  ‐ By using a porous composite material, hydrogen gas and carbon monoxide can be used in the next chemical process immediately. So we can use renewable resources without needing complicated experimental setup while also minimising the risk to people who work with the chemicals, says Belén Martín-Matute.

  More information about the project

  Webpage for Belén Martín-MatuteDepartment of Organic Chemistry


The research activities at the department cover many areas of experimental and theoretical organic chemistry, including selective synthesis, transition metal-catalyzed organic transformations, hypervalent iodine chemistry, green chemistry, PET chemistry and bioorganic chemistry as well as medicinal chemistry at the DDD platform at SciLifeLab.

The education offered at the department includes several courses at the bachelor level, and a master program in organic chemistry. In addition, we offer practical projects in the research front, which regularly attract exchange students to the department. We have a comprehensive research education program, with about 40 PhD students, in organic chemistry.

Recent Publications

Margareta R. A. Blomberg Active Site Midpoint Potentials in Different Cytochrome c Oxidase Families : A Computational Comparison
Biochemistry
2019
Ivan Kumaniaev, Joseph S. M. Samec Adsorption Isotherms of Lignin-Derived Compounds on a Palladium Catalyst
Industrial & Engineering Chemistry Research
2019
Can Zhu, Jan-E. Bäckvall An Efficient Approach to Regio- and Stereodefined Fully-Substituted Alkenylsilanes by Pd-Catalyzed Allenic C(sp(3))-H Oxidation
Chemistry: A European Journal
2019
Sudipta Ponra, Jianping Yang, Sutthichat Kerdphon, et al. Asymmetric Synthesis of Alkyl Fluorides : Hydrogenation of Fluorinated Olefins
Angewandte Chemie International Edition
2019
Nagaraju Molleti, Samuel Martinez-Erro, Alba Carretero Cerdán, et al. Base-Catalyzed [1,n]-Proton Shifts in Conjugated Polyenyl Alcohols and Ethers
ACS Catalysis
2019
Jumin Lee, Dhilon S. Patel, Jonas Ståhle, et al. CHARMM-GUI Membrane Builder for Complex Biological Membrane Simulations with Glycolipids and Lipoglycans
Journal of Chemical Theory and Computation
2019
Karl P. J. Gustafson, Tamás Görbe, Gonzalo de Gonzalo-Calvo, et al. Chemoenzymatic Dynamic Kinetic Resolution of Primary Benzylic Amines using Pd-0-CalB CLEA as a Biohybrid Catalyst
Chemistry - A European Journal
2019
Ferran Planas, Michael J. McLeish, Fahmi Himo Computational characterization of enzyme-bound thiamin diphosphate reveals a surprisingly stable tricyclic state : implications for catalysis
Beilstein Journal of Organic Chemistry
2019
Ferran Planas, Michael J. McLeish, Fahmi Himo Computational Study of Enantioselective Carboligation Catalyzed by Benzoylformate Decarboxylase
ACS Catalysis
2019
Alexander J. Schmitz, Alexander Ricke, Michael Oschmann, et al. Convenient Access to Chiral Cyclobutanes with Three Contiguous Stereocenters from Verbenone by Directed C(sp(3))-H arylation
Chemistry - A European Journal
2019
Lars Eriksson, Göran Widmalm Crystal structure of methyl alpha-L-rhamnopyranosyl-(1 -> 2)-alpha-L-rhamnopyranoside monohydrate
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
2019
Marcus Reitti Diaryliodonium Salts : Synthesis, Applications and Computational Investigations 2019
Sutthichat Kerdphon, Sudipta Ponra, Jianping Yang, et al. Diastereo- and Enantioselective Synthesis of Structurally Diverse Succinate, Butyrolactone, and Trifluoromethyl Derivatives by Iridium-Catalyzed Hydrogenation of Tetrasubstituted Olefins
ACS Catalysis
2019
Man-Bo Li, Daniels Posevins, Karl P. J. Gustafson, et al. Diastereoselective Cyclobutenol Synthesis : A Heterogeneous Palladium-Catalyzed Oxidative Carbocyclization-Borylation of Enallenols
Chemistry - A European Journal
2019
Arnar Guđmundsson, Karl P. J. Gustafson, Binh Khanh Mai, et al. Diastereoselective Synthesis of N-Protected 2,3-Dihydropyrroles via Iron-Catalyzed Cycloisomerization of alpha-Allenic Sulfonamides
ACS Catalysis
2019
Rebecca J. Edgar, Vincent P. van Hensbergen, Alessandro Ruda, et al. Discovery of glycerol phosphate modification on streptococcal rhamnose polysaccharides
Nature Chemical Biology
2019
Michael Oschmann, Clotilde Placais, Anuja Nagendiran, et al. Efficient 1,3-Oxazolidin-2-one Synthesis through Heterogeneous Pd-II-Catalyzed Intramolecular Hydroamination of Propargylic Carbamates
Chemistry - A European Journal
2019
Andrey Shatskiy, Andrey A. Bardin, Michael Oschmann, et al. Electrochemically Driven Water Oxidation by a Highly Active Ruthenium-Based Catalyst
ChemSusChem
2019
Jonas Ståhle, Carolina Fontana, Andrej Weintraub, et al. Elucidation of the O-antigen structure of Escherichia coli O63
Glycobiology
2019
Robert G. Brinson, John P. Marino, Frank Delaglio, et al. Enabling adoption of 2D-NMR for the higher order structure assessment of monoclonal antibody therapeutics
mAbs
2019
Cristiana Margarita Enantio- and Regioselective Iridium-Catalyzed Hydrogenation of Olefins : From Development to Total Synthesis 2019
Zhunzhun Yu, Abraham Mendoza Enantioselective Assembly of Congested Cyclopropanes using Redox-Active Aryldiazoacetates
ACS Catalysis
2019
Rong-Zhen Liao, Per E. M. Siegbahn Energetics for the Mechanism of Nickel-Containing Carbon Monoxide Dehydrogenase
Inorganic Chemistry
2019
Johanna Löfgren Engineering of Candida antarctica Lipase A and B 2019
Xiang Sheng, Fahmi Himo Enzymatic Pictet-Spengler Reaction : Computational Study of the Mechanism and Enantioselectivity of Norcoclaurine Synthase
Journal of the American Chemical Society
2019
Hongji Li, Elena Subbotina, Anon Bunrit, et al. Functionalized spirolactones by photoinduced dearomatization of biaryl compounds
Chemical Science
2019
M. Merced Montero-Campillo, Oriana Brea, Otilia Mó, et al. Gas-phase reactivity tuned through the interaction with alkaline-earth derivatives
Theoretical Chemistry accounts
2019
Marc Montesinos-Magraner, Matteo Costantini, Rodrigo Ramírez-Contreras, et al. General Cyclopropane Assembly by Enantioselective Transfer of a Redox-Active Carbene to Aliphatic Olefins
Angewandte Chemie International Edition
2019
Jessica Margalef, Rahul A. Watile, Thanya Rukkijakan, et al. High-Atom Economic Approach To Prepare Chiral alpha-Sulfenylated Ketones
Journal of Organic Chemistry
2019
Sergio Carrasco, Belén Martin-Matute Hydrazine-Free Facile Synthesis of Palladium-Tetrakis(Triphenylphosphine)
European Journal of Inorganic Chemistry
2019
Ning Yuan, Arnar Guðmundsson, Karl Gustafson, et al. In Situ XAS Investigation of the Deactivation and Reactivation Mechanisms of a Heterogeneous Palladium(II) catalyst during the Cycloisomerization of Acetylenic Acids 2019
Maximilian Kahle, Margareta R. A. Blomberg, Sascha Jareck, et al. Insights into the mechanism of nitric oxide reductase from a Fe-B-depleted variant
FEBS Letters
2019
Jerk Rönnols, Olof Engström, Udo Schnupf, et al. Inter-residual Hydrogen Bonding in Carbohydrates Unraveled by NMR Spectroscopy and Molecular Dynamics Simulations
ChemBioChem (Print)
2019
Rahul A. Watile, Anon Bunrit, Jèssica Margalef, et al. Intramolecular substitutions of secondary and tertiary alcohols with chirality transfer by an iron (III) catalyst
Nature Communications
2019
Sari Rautiainen, Davide Di Francesco, Sarmad Naim Katea, et al. Lignin Valorization by Cobalt-Catalyzed Fractionation of Lignocellulose to Yield Monophenolic Compounds
ChemSusChem
2019
Hani Nasser Abdelhamid, Magdalena Wilk-Kozubek, Ahmed M. El-Zohry, et al. Luminescence properties of a family of lanthanide metal-organic frameworks
Microporous and Mesoporous Materials
2019
Emma Bratt, Samuel Suárez-Pantiga, Magnus J. Johansson, et al. Mechanism and regioselectivity of the anionic oxidative rearrangement of 1,3-diketones towards all-carbon quaternary carboxylates
Chemical Communications
2019
Wen-Jie Wei, Per E. M. Siegbahn, Rong-Zhen Liao Mechanism of the Dinuclear Iron Enzyme p-Aminobenzoate N-oxygenase from Density Functional Calculations
ChemCatChem
2019
Oriana Brea, Henrik Daver, Julius Rebek, et al. Mechanism(s) of thermal decomposition of N-Nitrosoamides : A density functional theory study
Tetrahedron
2019
Vlad Pascanu, Greco González Miera, A. Ken Inge, et al. Metal-Organic Frameworks as Catalysts for Organic Synthesis : A Critical Perspective
Journal of the American Chemical Society
2019
Oriana Brea, Henrik Daver, Julius Rebek, et al. Modeling Decomposition of N-Nitrosoamides in a Self-Assembled Capsule
Journal of Organic Chemistry
2019
M. Merced Montero-Campillo, Oriana Brea, Otilia Mó, et al. Modulating the intrinsic reactivity of molecules through non-covalent interactions
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP
2019
Alberto Rico-Yuste, Sergio Carrasco Molecularly Imprinted Polymer-Based Hybrid Materials for the Development of Optical Sensors
Polymers
2019
Sunisa Akkarasamiyo, Jèssica Margalef, Joseph S. M. Samec Nickel-Catalyzed Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reaction of Naphthyl and Quinolyl Alcohols with Boronic Acids
Organic Letters
2019
Greco González Miera, Aitor Bermejo López, Elisa Martínez-Castro, et al. Nonclassical Mechanism in the Cyclodehydration of Diols Catalyzed by a Bifunctional Iridium Complex
Chemistry - A European Journal
2019
Masoud Kazemi, Xiang Sheng, Fahmi Himo Origins of Enantiopreference of Mycobacterium smegmatis Acyl Transferase : A Computational Analysis
Chemistry - A European Journal
2019
Man-Bo Li, Erik Svensson Grape, Jan-E. Bäckvall Palladium-Catalyzed Stereospecific Oxidative Cascade Reaction of Allenes for the Construction of Pyrrole Rings : Control of Reactivity and Selectivity
ACS Catalysis
2019
Arwel Hughes, Dhilon S. Patel, Göran Widmalm, et al. Physical Properties of Bacterial Outer Membrane Models : Neutron Reflectometry & Molecular Simulation
Biophysical Journal
2019
Nils A. Brechmann, Per-Olov Eriksson, Kristofer Eriksson, et al. Pilot-scale process for magnetic bead purification of antibodies directly from non-clarified CHO cell culture
Biotechnology progress (Print)
2019
Ying-Ying Li, Carolina Gimbert, Antoni Llobet, et al. Quantum Chemical Study of the Mechanism of Water Oxidation Catalyzed by a Heterotrinuclear Ru2Mn Complex
ChemSusChem
2019
Miguel A. Cortés González, Xingguo Jian, Patrik Nordeman, et al. Rhodium-mediated 18F-oxyfluorination ofdiazoketones using a fluorine-18-containing hypervalent iodine reagent
Chemical Communications
2019
Jeremy N. Harvey, Fahmi Himo, Feliu Maseras, et al. Scope and Challenge of Computational Methods for Studying Mechanism and Reactivity in Homogeneous Catalysis
ACS Catalysis
2019
Robert Pendrill, Shaun T. Mutter, Carl Mensch, et al. Solution Structure of Mannobioses Unravelled by Means of Raman Optical Activity
ChemPhysChem
2019
Serena Monticelli, Wolfgang Holzer, Thierry Langer, et al. Sustainable Asymmetric Organolithium Chemistry : Enantio- and Chemoselective Acylations through Recycling of Solvent, Sparteine, and Weinreb Amine
ChemSusChem
2019
Ahmad Raheel, Dr. Imtiaz-ud-Din, Muhammad Babar Taj, et al. Synthesis, Characterization and DFT Study of Bioactive 2-[(2-Methylpropanoyl)amino]propanoic Acid and Its Polymeric Tributyltin(IV) Derivative
ChemistrySelect
2019
Suppachai Krajangsri, Haibo Wu, Jianguo Liu, et al. Tandem Peterson olefination and chemoselective asymmetric hydrogenation of -hydroxy silanes
Chemical Science
2019
Andrey Shatskiy, Markus D. Kärkäs, Björn Åkermark The Art of Splitting Water : Storing Energy in a Readily Available and Convenient Form
European Journal of Inorganic Chemistry
2019
Per E. M. Siegbahn The mechanism for nitrogenase including all steps
Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP
2019
Pemikar Srifa Theoretical Investigations of C–O Activation in Biomass 2019
Per E. M. Siegbahn, Shi-Lu Chen, Rong-Zhen Liao Theoretical Studies of Nickel-Dependent Enzymes
Inorganics
2019
Xi-Xi Yang, Qiu-Yun Mao, Xiao-Ting An, et al. Theoretical study of the mechanism of the manganese catalase KatB
Journal of Biological Inorganic Chemistry
2019
Yan Jiang, Luca Deiana, Kaiheng Zhang, et al. Total Asymmetric Synthesis of Quinine, Quinidine, and Analogues via Catalytic Enantioselective Cascade Transformations
European Journal of Organic Chemistry
2019
Johanna Löfgren, Tamás Görbe, Michael Oschmann, et al. Transesterification of a Tertiary Alcohol by Engineered Candida antarctica Lipase A
ChemBioChem (Print)
2019
Marvin Lübcke, Dina Bezhan, Kálmán J. Szabó Trifluoromethylthiolation-arylation of diazocarbonyl compounds by modified Hooz multicomponent coupling
Chemical Science
2019
Helena Lundberg, Fredrik Tinnis, Hans Adolfsson Zirconium catalyzed amide formation without water scavenging
Applied organometallic chemistry
2019
Secretariat office hours
Mon - Fri 09.00 - 15.00

Search the website

Loading