1. You are here:
 2. Stockholm University
 3. Department of Organic Chemistry
 • Information for students and staff about the coronavirus

  Information on the coronavirus in relation to Stockholm University's activities is updated continuously.
 • World's Top 2% Scientists

  The majority of the PIs at the department are included along with many other eminent fellow scientists in the list of World's Top 2% Scientists! The ranking is based on c-score, a composite indicator for career-long impact. Per Siegbahn, Jan-Erling Bäckvall, Björn Åkermark, Fahmi Himo, Kalman Szabo, Margareta Blomberg, Pher Andersson, Hans Adolfsson, Berit Olofsson and Göran Widmalm are all listed.
  https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918&fbclid=IwAR25_FFus--1toDVW-cJ_5wRrE9-XT2VCVPU6iWTzmHaCPHNbbJlU8CjvHY

  The list can be downloaded from here:
  https://drive.google.com/file/d/1bUJrvurVVBbxSl9eFZRSHFif7tt30-5U/view?fbclid=IwAR0B6QQzrahBrFJltD6J7-Ln_zn2kuJ-Sz2YQPHn_5KVC3ANNMTlnW_ufus • Information regarding teaching autumn 2020
 • The L´réal-Unesco For Women in Science Sweden Prize with support of The Young Academy of Sweden


 • The L´réal-Unesco For Women in Science Sweden Prize with support of The Young Academy of Sweden, aims at highlighting promising women in the early stages of their research career in science and creating role models for future generations. The prize will be awarded next time in 2021. From June 1st until September 27th 2020 the call for application is open If you meet the criteria we look forward to your application.
  Utlysningen är öppen 1 juni - 27 september och du som uppfyller kriterierna är välkommen att ansöka. • Prof. Belén Martín-Matute elected in the International Advisory Board of ACS Sustainable Chemistry & Engineering


 • Prof. Belén Martín-Matute

 • Prof. Belén Martín-Matute elected in the International Advisory Board of ACS Sustainable Chemistry & Engineering

 • Professor Berit Olofsson elected in the International Advisory Board of Angewandte


 • Berit Olofsson

 • Berit Olofsson (Stockholm University, Sweden) will join the Angewandte Chemie International Advisory Board in 2020.
  Link
 • Nicklas Selander utsedd till årets lärare på SU 2019


 • Nicklas Selander
 • Nicklas Selander, biträdande lektor vid Institutionen för organisk kemi arbetar kontinuerligt med att utveckla sin undervisning baserat på studenternas återkoppling. Han har på tre år lyckats leda ett utvecklingsarbete av en av de svåraste kurserna vid institutionen där han skapat en tydlig progression med inspelade konceptföreläsningar, filmer om nyckelbegrepp i kursen, som stöd för studenternas förståelseutveckling. Han handleder också assistenter för undervisningen, och fungerar därmed som rollmodell för andra att utvecklas i sitt akademiska lärarskap. Nicklas Selander tar sig an utmaningar, såsom att ha studenter med funktionsnedsättningar i kursgruppen, med professionalitet och systematik – som när han bjöd in till ett möte med studievägledare och berörda studenter för att skapa så goda förutsättningar för lärande som möjligt – för alla studenter. Nicklas Selander uppskattas mycket för sina begripliga och handfasta förklaringar till svåra avsnitt och erbjuder studenterna stöd att förstå det centrala och svåra i en interaktiv miljö.

 • Professor Berit Olofsson mottagare av Lindbomska belöningen


 • Berit Olofsson
 • Lindbomska belöningen 2019, 10 000 kr

  Professor Berit Olofsson,

  Institutionen för organisk kemi,
  Stockholms universitet
  "för hennes forskning rörande utveckling av selektiva organiska reaktioner med användning av hypervalenta jodreagens."

 • The Mendoza group is highlighted in the cover of Angewandte Chemie

 • The recent research by M. Costantini and M. Montesinos in the Mendoza lab in collaboration with AstraZeneca Göteborg has demonstrated a unified approach towards the enantioselective synthesis of carbon stereocenters. Key to this discovery is a new stable and practical reagent that is equivalent to a "chiral C-H unit", which is ubiquitous in organic compounds. Mendoza and his team aim to reduce the gap between custom organic synthesis and conventional construction work, in which a small set of precursors, tools and machinery is routinely used to build distinct objects with different sizes and shapes.This new synthetic concept has been highlighted in the cover of the prestigious journal of the German Chemical Society: Angewandte Chemie. • Göran Widmalm får Ulla och Stig Holmquists pris

  Göran Widmalm, professor i organisk kemi vid Stockholms universitet, har utsetts till mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi 2018.

  Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi delas årligen ut till en forskare med huvudsakligen nationell verksamhetsbakgrund inom ämnet organisk kemi och som gjort banbrytande forskningsinsatser inom detta område. Prissumman är cirka två miljoner kronor.

  Motivering:
  Göran Widmalm, professor i organisk kemi, tilldelas priset för sina betydelsefulla insatser inom kolhydratområdet. Han har bedrivit forskning kring NMR-spektroskopisk analys av komplexa kolhydrater och har utvecklat nya syntesmetoder för framställning av oligosackarider och glykokonjugat.

  Priset delas ut vid Uppsala universitets vinterpromotion den 25 januari 2019.

  Läs mer om Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi. • Kalman Szabo and co-workers have been awarded a KAW grant.
 • Professor Berit Olofsson has been elected as ChemPubSoc Europe Fellow 2016/2017
 • Marcus Reitti is this year's Sigrid Arrhenius fellow

 • The Faculty of Science at Stockholm University has appointed the recipient of the 2018 scholarship from the Sigrid Arrhenius fund. The scholarship rewards an outstanding research project leading to a doctorate. The recipient of the scholarship is awarded SEK 46,000.
 • The winner of this year's scholarship is Marcus Reitti from the Department of Organic Chemistry. Reitti is expected to complete his doctorate by the end of 2018. His research project focuses on development of efficient synthetic methodology under metal-free conditions, and mechanistic studies of reactions with hypervalent iodine reagents.
 • Sigrid Arrhenius fellow

 • Kungligt stipendium till kemist

 • Maxim Galkin, forskare vid Institutionen för organisk kemi i Joseph Samecs forskargrupp, får ett kungligt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning kring bomull och plast från rester av svenskt skogsbruk.
 • Stiftelsen Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö tillkom i samband med kungens 50-årsdag. Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskaps­akademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald.
 • Stiftelsens styrelse har beslutat dela ut 15 stipendier, varav ett går till Maxim Galkin vid Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet. Kung Carl XVI Gustaf delar ut stipendierna vid en mottagning på Kungliga Slottet den 25 maj.

 • Framtidens förnyelsebara resurser


 • Belén Martín-Matute.
  Foto: Anneli Larsson.
 • Belén Martín-Matute, Institutionen för organkemi, får Göran Gustafssonpriset i kemi 2018 för "utveckling av nya metoder för metallorganisk katalys."
 • Belén Martín-Matute riktar in sig mot utveckling av nya katalytiska processer för att skapa kol-kol och kol-heteroatombindningar. Det handlar bland annat om att omvandla vatten och koldioxid till kemiska produkter utan att behöva hantera farliga mellanled. Heteroatomer, som syre, kväve och halogener (fluor, klor, brom och jod) är vanligt förekommande i läkemedel och jordbrukskemikalier. De bindningarna är därför extra intressanta att skapa.
 • Huvuddelen i Belén Martín-Matutes forskning är att prioritera hållbarhet i metoderna som utvecklas av hennes forskargrupp. Hon använder miljövänliga lösningsmedel och mångsidiga, stabila och strukturellt simpla, men fortfarande effektiva, katalysatorer. Belén Martín-Matutes metoder ger högt utbyte vid milda temperaturer. Hennes forskning fokuserar även på förädling av biomassa och koldioxid för att undvika bildandet av avfall och för att kunna hitta nya förnybara resurser för kemiindustrin.
 • Läs mer om Belén Martín-Matutes forskning: Read more


 • The Japan Research Foundation for Optically Active Compounds
  announces the recipient of
 • The Yamada-Koda Prize 2017
  Jan-E. Bäckvall

 • The Yamada-Koga Prize, consisting of a medal, a plaque, 500,000 Japanese yen and travel expenses to Japan, is awarded every year to a scientist whose research has had a major impact in the fields of the synthesis of optically active compounds. The Prize was founded in 1995 to commemorate the great contributions to the science in this field by the late Professor Shun-ichi Yamada and the late Professor Kenji Koda. The Yamada-Koga Prize will be awarded to Professor Jan-E. Bäckvall on December 15, 2017, at the 27th Symposium on Optically Active Compounds held in Tokyo, Japan.
 • Read more


 • Pris till metallorganisk kemist

 • Uppsala universitet har utsett 2017 års mottagare av Ulla och Stig Holmquists vetenskapliga pris i organisk kemi.
 • Priset går till Kálmán J. Szabó, professor i organisk kemi med inriktning mot metallorganisk kemi vid Stockholms universitet.

  Motiveringen lyder:
  Professor Kálmán J. Szabó får priset för sin skicklighet att syntetisera metallorganiska föreningar vilka till exempel kan innehålla bor eller kisel och som kan användas för framställning av olika typer av bioaktiva föreningar.

  Szabó blandar skickligt användningen av teoretiska metoder och modelleringar som kvantmekanik med experiment för att belysa och förstå kemiska reaktionsförlopp. Detta har lagt grunden till hans utveckling av kemin kring så kallade pincer-komplex för katalys, vilket är vissa typer av metaller som kan binda hårt till organiska molekyler och fungera som katalysatorer.

  Read article (swedish): Kemivärlden Biotech


 • Belén Martín-Matute berättar om vägen till att bli professor

 • Med hjälp av rätt lärare och rätt forskningsstöd vid rätt tidpunkt blev karriärresan verklighet för Belén Martín-Matute, professor inom organisk kemi vid Stockholms universitet.
 • Read article (swedish): Tidningen Innovation • More effective and environmentally-friendly methods for chemical synthesis

 • Chemical synthesis of everything from pharmaceuticals to new materials often requires the use of toxic solvents and metals. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza will expand the chemists' toolbox with more sustainable methods. Inspired by nature, he uses the energy of light to control and catalyse environmentally friendly chemical reactions.
 • Twentieth century developments in chemical synthesis have been necessary for our modern world; they have been fundamental to the manufacture of effective pharmaceuticals, material for roads and illuminated molecules for mobile displays, to name a few things. The benefits for mankind are reflected in how 58 of 108 Nobel Prizes in Chemistry have been awarded to discoveries related to the development of new synthesis methods.

  However, one problem in chemical synthesis is that reactions are often based upon toxic solvents and expensive metals. Some substances also require synthesis to be carried out in many steps, which increases waste and is expensive. Dr. Abraham Mendoza from Stockholm University is therefore working on the development of more effective and environmentally friendly tools for chemists. Using light energy and cheap elements such as aluminium, lithium and iron, he wakes chemical molecules to life and facilitates chemical reactions. He will also develop chemical catalysts that can enable the re-use of waste from the petrochemical industry.

  - We are developing methods for a faster and more effective manufacture of chemicals using reagents that are already in the labs. But we make them behave differently by using LED-light chains such as the ones you may have at home, Abraham Mendoza says.

  The reactions that Abraham Mendoza is rationalizing are foundational for chemists and may thus contribute to more sustainable chemistry in many different industries.

  - I am very happy for Wallenberg Academy Fellowship giving me and my research group the stability needed to reach such ambitious goal, he says.

  Webpage for Abraham Mendoza


 • Knut och Alice Wallenberg Project Grant for Prof. Belén Martín-Matute

 • Professor Belén Martín-Matute, Department of Organic Chemistry, got 35.785 million kronor for her project "Catalytic Composites for Sustainable Synthesis."
 • The world has an abundance of water and carbon dioxide, but they are too stable to be of interest to industry. However, with one oxygen atom removed, they become hydrogen gas and carbon monoxide respectively. Both of these are extremely useful in plastics, agricultural chemicals and lubricants. The problem is that hydrogen gas is extremely flammable when mixed with air and that carbon monoxide is deadly when breathed. But, if you could use them as soon as they're made you could sidestep that dangerous middle stage.

  ‐ By using a porous composite material, hydrogen gas and carbon monoxide can be used in the next chemical process immediately. So we can use renewable resources without needing complicated experimental setup while also minimising the risk to people who work with the chemicals, says Belén Martín-Matute.

  More information about the project

  Webpage for Belén Martín-MatuteDepartment of Organic Chemistry


The research activities at the department cover many areas of experimental and theoretical organic chemistry, including selective synthesis, transition metal-catalyzed organic transformations, hypervalent iodine chemistry, green chemistry, PET chemistry and bioorganic chemistry as well as medicinal chemistry at the DDD platform at SciLifeLab.

The education offered at the department includes several courses at the bachelor level, and a master program in organic chemistry. In addition, we offer practical projects in the research front, which regularly attract exchange students to the department. We have a comprehensive research education program, with about 40 PhD students, in organic chemistry.

Recent Publications

Daniels Posevins Advances in Stereoselective Palladium(ΙΙ)-Catalyzed Oxidative Transformations of Allenes 2020
Marvin Lübcke Bifunctionalization of Small Organic Molecules Based on Fluorine Incorporation 2020
Ivan Kumaniaev, Kranti Navare, Natalia Crespo Mendes, et al. Conversion of birch bark to biofuels
Green Chemistry
2020
Man-Bo Li, Daniels Posevins, Antoine Geoffroy, et al. Efficient Heterogeneous Palladium-Catalyzed Oxidative Cascade Reactions of Enallenols to Furan and Oxaborole Derivatives
Angewandte Chemie International Edition
2020
Can Zhu, Jie Liu, Binh Khanh Mai, et al. Efficient Stereoselective Carbocyclization to cis-1,4-Disubstituted Heterocycles Enabled by Dual Pd/Electron Transfer Mediator (ETM) Catalysis
Journal of the American Chemical Society
2020
Mirco Zerbetto, Antonino Polimeno, Göran Widmalm Glycosidic linkage flexibility : The psi torsion angle has a bimodal distribution in alpha-L-Rhap-(1 -> 2)-alpha-L-Rhap-OMe as deduced from C-13 NMR spin relaxation
Journal of Chemical Physics
2020
Anon Bunrit, Pemikar Srifa, Thanya Rukkijakan, et al. H3PO2-Catalyzed Intramolecular Stereospecific Substitution of the Hydroxyl Group in Enantioenriched Secondary Alcohols by N-, O-, and S-Centered Nucleophiles to Generate Heterocycles
ACS Catalysis
2020
Daniels Posevins, Man-Bo Li, Erik Svensson Grape, et al. Highly Diastereoselective Palladium-Catalyzed Oxidative Cascade Carbonylative Carbocyclization of Enallenols
Organic Letters
2020
Karl P. J. Gustafson, Arnar Guðmundsson, Éva G. Bajnóczi, et al. In Situ Structural Determination of a Homogeneous Ruthenium Racemization Catalyst and Its Activated Intermediates Using X-Ray Absorption Spectroscopy
Chemistry - A European Journal
2020
Arnar Guðmundsson, Kim Elisabeth Schlipköter, Jan-E. Bäckvall Iron(II)-Catalyzed Biomimetic Aerobic Oxidation of Alcohols
Angewandte Chemie International Edition
2020
Xiang Sheng, Masoud Kazemi, Anna Żądło-Dobrowolska, et al. Mechanism of Biocatalytic Friedel-Crafts Acylation by Acyltransferase from Pseudomonas protegens
ACS Catalysis
2020
Arnar Gudmundsson, Jan-E. Bäckvall On the Use of Iron in Organic Chemistry
Molecules
2020
Michael Oschmann Palladium Catalysis in Directed C-H Bond Activation and Cycloisomerisation Reactions 2020
Can Zhu, Jie Liu, Man-Bo Li, et al. Palladium-catalyzed oxidative dehydrogenative carbonylation reactions using carbon monoxide and mechanistic overviews
Chemical Society Reviews
2020
Ya Gao, Jumin Lee, Göran Widmalm, et al. Preferred conformations of lipooligosaccharides and oligosaccharides of Moraxella catarrhalis
Glycobiology
2020
Elena Subbotina Production and transformation of organic compounds from renewable feedstock : Catalytic approaches 2020
Man-Bo Li, Ying Yang, Abdolrahim A. Rafi, et al. Silver-Triggered Activity of a Heterogeneous Palladium Catalyst in Oxidative Carbonylation Reactions
Angewandte Chemie International Edition
2020
Markel Martínez-Carranza, Pilar Blasco, Robert Gustafsson, et al. Synaptotagmin Binding to Botulinum Neurotoxins
Biochemistry
2020
Michael Oschmann, Linus Johansson Holm, Monireh Pourghasemi-Lati, et al. Synthesis of Elaborate Benzofuran-2-Carboxamide Derivatives through a Combination of 8-Aminoquinoline Directed C–H Arylation and Transamidation Chemistry
Molecules
2020
Zhiyao Zheng, Angela van der Werf, Marie Deliaval, et al. Synthesis of Fluorinated Amide Derivatives via a Radical N-Perfluoroalkylation-Defluorination Pathway
Organic Letters
2020
Margareta R. A. Blomberg The mechanism for oxygen reduction in the C family cbb(3) cytochrome c oxidases - Implications for the proton pumping stoichiometry
Journal of Inorganic Biochemistry
2020
Sunisa Akkarasamiyo, Somsak Ruchirawat, Poonsaksi Ploypradith, et al. Transition-Metal-Catalyzed Suzuki-Miyaura-Type Cross-Coupling Reactions of π-Activated Alcohols
Synthesis (Stuttgart)
2020
Ramasamy Jayarajan, Rajendran Satheeshkumar, Thirumalaswamy Kottha, et al. Water mediated synthesis of 6-amino-5-cyano-2-oxo-N-(pyridin-2-yl)-4-(p-tolyl)-2H-[1,2 '-bipyridine]-3-carboxamide and 6-amino-5-cyano-4-(4-fluorophenyl)-2-oxo-N-(pyridin-2-yl)-2H-[1,2 '-bipyridine]-3-carboxamide - An experimental and computational studies with non-linear optical (NLO) and molecular docking analyses
Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy
2020
Secretariat office hours
Mon - Fri 09.00 - 15.00

Search the website

Loading