1. You are here:
 2. Stockholms Universitet
 3. Institutionen för Organisk Kemi
 • Effektivare och miljövänligare metoder för kemisk syntes

 • Kemisk syntes av allt från läkemedel till nya material kräver ofta användning av toxiska lösningsmedel och metaller. Wallenberg Academy Fellow Abraham Mendoza ska utöka kemisternas verktygslåda med mer hållbara metoder. Inspirerad av naturen använder han ljusenergi för att styra och katalysera miljövänliga kemiska reaktioner.
 • 1900-talets utveckling inom kemisk syntes har varit en förutsättning för vårt moderna samhälle; den har varit fundamental för tillverkning av exempelvis effektiva läkemedel, material till vägar och lysande molekyler till mobildisplayer. Nyttan för mänskligheten speglas av att 58 av 108 Nobelpris i kemi har gått till upptäckter som är relaterade till utveckling av nya syntesmetoder.

  Ett problem inom kemisk syntes är dock att reaktionerna ofta bygger på toxiska lösningsmedel och dyrbara metaller. Vissa substanser kräver också att syntesen genomförs i många steg, vilket ökar svinnet och är kostsamt. Abraham Mendoza vid Stockholms universitet arbetar därför på att ta fram effektivare och mer miljövänliga verktyg för kemister. Med hjälp av ljusenergi och billiga ämnen som aluminium, litium och järn väcker han liv i kemiska molekyler och förmår dem att reagera med varandra. Han kommer även att utveckla kemiska katalysatorer som kan möjliggöra återanvändning av avfall från petrokemisk industri.

  - Vi utvecklar metoder för att tillverka kemikalier snabbare och effektivare med reagens som finns i varje labb. Men vi får dem att bete sig annorlunda med hjälp av sådana LED-ljusslingor som du kan ha hemma, säger Abraham Mendoza.

  De reaktioner som Abraham Mendoza effektiviserar är grundläggande för kemister och kan därför bidra till en mer hållbar kemi inom många olika industrier.

  - Jag är mycket glad över Wallenberg Academy Fellowship som kommer att ge mig och min forskargrupp den stabilitet som behövs för att kunna gripa oss an ambitiösa mål, säger han.

  Abraham Mendozas hemsida


 • Knut och Alice Wallenberg Project Grant till Prof. Belén Martín-Matute

 • Professor Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi, får 35,785 miljoner kronor för projektet "Catalytic Composites for Sustainable Synthesis.
 • Vatten och koldioxid finns i överflöd, men är inte tillräckligt aktiva kemiskt för att vara intressanta för industrin. Tar man däremot bort en syreatom blir vatten vätgas och koldioxid blir kolmonoxid. Båda är mycket användbara för att tillverka exempelvis plaster, jordbrukskemikalier, smörjmedel. Men vätgas är mycket explosivt när det blandas med luft och kolmonoxid är en dödlig gas. Om de däremot så snart de bildas går igenom nästa reaktion på väg mot slutprodukten hinner det inte bli ett farligt mellansteg.

  ‐ Genom att använda ett poröst kompositmaterial kan vätgas eller kolmonoxid delta i ytterligare en kemisk process direkt. På det sättet kan vi använda förnyelsebara resurser utan att det behövs avancerade experimentuppställningar och minimerar samtidigt riskerna för dem som arbetar med framställningen, säger Belén Martín-Matute.

  Mer information of projektet

  Belén Martín-Matutes profilsidaInstitutionen för Organisk Kemi


Utbildning och forskning vid institutionen täcker många områden av experimentell och teoretisk organisk kemi, innefattande metall-katalys, asymmetrisk syntes samt flera områden av bioorganisk kemi såsom kolhydratkemi, nukledtidkemi och enzymkemi. Institutionen erbjuder flertal kurser på kandidat och master nivå. Dessutom erbjuder vi ett omfattande forskningsutbildningsprogram i ämnet organisk kemi.

Senaste publikationer

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Search the website

Loading